Att få ett hiv-besked

Med ett positivt hivtest menas att man kunnat påvisa att antikroppar mot hiv. När någon blir smittad bildas inte antikroppar omedelbart utan det kan ta ett antal veckor innan antikroppstestet visar något. Mycket stora framsteg har gjorts beträffande behandlingen av hiv de senaste åren. En dramatisk minskning av dödligheten och antal insjuknanden i AIDS har skett sedan 1996 då man fick tillgång till nya läkemedel mot hiv och hur dessa kan kombineras för bästa behandlingsresultat.

När man tar ställning till att påbörja behandling så bygger detta naturligtvis inte bara på laboratorieprover utan självklart också på de individuella förutsättningarna hos varje enskild individ. Att ta hivbehandling kräver stor noggrannhet och uthållighet. Att inte följa givna ordinationer ökar risken påtagligt för viruset att bli motståndskraftigt och medicinerna därmed mindre verksamma.

Det finns inget entydigt svar på frågan om när det är bäst att påbörja behandling av en hivinfektion möjligtvis med undantag för de patienter som upptäcks i samband med primärinfektion (0-4 veckor efter smitta). Det är däremot klart att det aldrig är för sent att påbörja behandling.

Sammanfattningsvis finns det i Sverige en stor kunskap om sjukdomen från läkare och övrig sjukvårdspersonal samt ett fungerande nätverk för dig som drabbas av sjukdomen, dessutom pågar en intensiv utveckling av existerande läkemedel samt nya läkemedel med andra verkningsmekanismer som ger hopp inför framtiden.

Fråga Doktorn om hiv

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids.

Gå till Fråga Doktorn om hiv

Ophelia Haanyama Orum

Ophelias krönikor

Ophelia Haanyama  är en en hiv-aktivist, författare och en internationellt känd talare.

Läs Ophelias krönikor om att leva med hiv

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

Mellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hiv.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg