Framtiden

Hittills har man inte funnit någon tendens till att behandlingen av hiv allmänt börjat svikta efter några år i form av ånyo ökande sjuklighet och dödlighet. Tvärtom finner man i de länder som har tillgång till läkemedel att sjukligheten och dödligheten har fortsatt att minska.  

Fortfarande vet vi inte allt om vilka biverkningar som nuvarande läkemedel kan orsaka på lång sikt. Rubbningar i ämnesomsättningen i form av framför allt ändrad fettomsättning vid behandling har noterats. Man kan ju på intet sätt utesluta att nya hittills okända biverkningar så småningom kan dyka upp och begränsa användbarheten av de hittills tillgängliga läkemedlen.  

Inte desto mindre finns det god anledning till fortsatt optimism. Nya läkemedel är ständigt under ständig utveckling. Framför allt är det läkemedel inom de ovan angivna grupperna men också helt nya typer av läkemedel är under utveckling. Förhoppningen är att finna allt mer effektiva läkemedel med mindre biverkningar. Samtidigt sker ett intensivt för att utveckla vacciner och andra metoder för att påverka immunförsvaret att motstå eller i bästa fall kunna eliminera viruset helt och hållet.

Utvecklingen hittills har gått med en i sammanhanget exceptionellt hög fart. Det finns all anledning att tro att denna snabba utveckling ska fortsätta med efter hand allt effektivare behandlingsmöjligheter. Det är en from förhoppning att dessa framsteg ska komma inte bara den industrialiserade världen till godo utan även nå den stora majoriteten av världens hivsmittade som bor i fattiga och underutvecklade länder.


Fråga Doktorn om hiv

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids.

Gå till Fråga Doktorn om hiv

Ophelia Haanyama Orum

Ophelias krönikor

Ophelia Haanyama  är en en hiv-aktivist, författare och en internationellt känd talare.

Läs Ophelias krönikor om att leva med hiv

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

Mellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hiv.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg