Hiv och aids - historik och ursprung

1980-81 rapporterade man i USA om en mystisk sjukdom som drabbade tidigare friska oftast yngre eller medelålders män. De drabbades av dittills mycket ovanliga infektioner och tumörer som man annars hade sett endast i samband med försämrat immunförsvar. Till en början var det i första hand en annars ovanlig form av lunginflammation (pneumocystis carinii) infektion och en likaså annars ovanlig hudtumör (Kaposis sarkom) som drabbade patienterna. Dödligheten var mycket hög och de flesta patienterna dog så gott som omedelbart. Eftersom det rörde sig om personer som tidigare inte hade uppvisat några symptom på immundefekt så döpte man den nya sjukdomen till förvärvat immunbristtillstånd som på engelska heter acquired immuno-deficiency syndrome (=aids). Denna beteckning valde man för att skilja sjukdomen från olika medfödda immunbristtillstånd. Det uppdagades tidigt att de flesta av de drabbade var homosexuella män.

Vad som orsakade sjukdomen visste man vid denna tidpunkt inte, men när man märkte att även intravenösa missbrukare, människor som hade fått blodtransfusioner och blödarsjuka som fått mycket blodprodukter också insjuknade i samma bild så förstod man att det var en sjukdom som kunde spridas med blod eller sexuellt. Det dröjde till 1984 innan man kunde påvisa att det var ett virus som orsakade aids. Det nyupptäckta viruset döptes till en början till HTLV III, men ganska snart bytte viruset namn till hiv (humant immundefekt virus).

Först 1984-85 kunde man med blodprover fastslå om en person var smittad av hiv. Antalet fall ökade mycket snabbt och det dröjde inte länge förrän man började rapportera aids-fall även i andra länder inklusive Sverige. Man talade vid denna tid om att antalet aids-fall fördubblades ungefär var 6:e månad och utifrån detta ritade man brant stigande prognoskurvor som om de vore riktiga skulle ha inneburit att i stort sett hela mänskligheten skulle drabbas. Som tur är har inte de allra värsta profetiorna slagit in men inte desto mindre är situationen allvarlig i många framför allt afrikanska länder där stora delar av befolkningen smittats. Läs mer om hiv i kapitlet om epidemiologi.  

Virusets ursprung

Är det nytt eller har det funnits hos mänskligheten länge? Man har kunnat visa att hiv är nära släkt med siv-virus (siv=simian immunodeficiency virus) som infekterar apor. Olika apor har siv-virus som skiljer sig från varandra. Hos människan finns 2 typer av hiv som betecknats hiv 1 och hiv 2. Hiv 2 finns bara i begränsade områden av Västafrika medan hiv 1 är spritt i resten av världen. Man har nu kunnat visa att hiv 1 kommer från en schimpansart som finns i västra ekvatorialafrika medan hiv 2 kommer från en annan apa från ungefär samma geografiska område. Det är värt att notera att schimpanserna vars arvsanlag till cirka 98% är identiskt med människans inte blir sjuka av viruset. Exakt när viruset tog språnget från apa till människa vet man inte säkert men mycket talar för att viruset överfördes till människa redan omkring 1930. Man kan inte utesluta att viruset kunnat föras över till människor för länge sedan men att det då saknats förutsättningar för vidare spridning eftersom människorna i dessa trakter har levt mycket isolerat med mycket begränsade kontakter med omvärlden. Nutida utveckling med byggande av vägar med därmed ökad rörlighet, kontakter mellan länder och mellan kontinenter har skapat förutsättningar för viruset att spridas. I många afrikanska länder har man sett hur infektionen har spritt sig längs lastbilsrutterna. Hiv/aids-epidemin är på många sätt en unik företeelse.

Hiv - ett prioriterat forskningsområde

Inte någon gång i den medicinska historien har man med hjälp av intensiv forskning på så kort tid lärt sig så mycket om en ny sjukdom. Denna explosionsartade utveckling har bland annat lett fram till att man lyckats framställa ett flertal läkemedel mot hiv. Forskningen har bedrivits inom många vitt skilda områden som exempelvis sociologi och molekylärbiologi. Detta samarbete över gränserna mellan olika vetenskaper har skapat ett mycket fruktsamt klimat för vetenskapliga framsteg inte bara inom hivforskningen utan även inom många andra områden.

Push Leo 2

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids. 

 

Gå till Fråga Doktorn om hiv

 

 

Boy and girl 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av hiv.

 

Läs berättelser

Skicka in din egen

 

 

Framtiden

I bristen på vaccin fortgår ett intensivt forskningsarbete. Läs om utvecklingen som hittills gått i hög fart och ger anledning till fortsatt optimism.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg