Sjukdomsförlopp

Från hiv till aids

Det tar i genomsnitt ungefär 10 år från smittotillfälle till fullt utvecklad aids. Emellertid är de individuella variationerna mycket stora. Enstaka personer utvecklar aids på bara ett par år medan andra är fulltständigt symptomfria och utan laboratoriemässiga tecken på immundefekt efter mer än 20 års infektion. Begreppet aids myntades i början av epidemin för att användas som ett epidemiologiskt verktyg innan man säkert kände till att sjukdomen orsakas av ett virus och innan man hade några tester för hiv.

Hivinfektionens naturliga förlopp

Med naturalförlopp menas hur sjukdomen utvecklas utan påverkan av läkemedel. Som nämnts ovan så finns mycket stora individuella skillnader där en del hivsmittade tidigt utvecklar allvarliga komplikationer till sin hivinfektion medan andra förblir symptomfria under mycket lång tid.

Hivinfektionen har olika stadier

I samband med själva smittöverföringen drabbas en del av en febersjukdom som på många sätt kan likna andra virussjukdomar såsom influensa eller körtelfeber. Detta brukar betecknas som primärinfektion. Det är något osäkert hur stor andel av de som smittas av hiv som uppvisar kliniska tecken på primärinfektion. Primärinfektionen kan ge mer eller mindre uttalade symptom. Vanligt förekommande symptom är feber, värk i kroppen, svullna lymfkörklar, halsont, utslag, sår på könsorganen, huvudvärk etc. Symptomen brukar klinga av på 1-2 veckor varefter man går över i en asymptomatisk fas då man känner sig fullt frisk.

Vad är aids?

Att en person insjuknar i aids definieras genom att han insjuknar i antingen en infektion eller en tumörsjukdom. Det är bara vissa bestämda infektioner och tumörer som definierar aidstillståndet. De flesta av dessa infektioner orsakas av smittämnen som hos en immunologiskt frisk person inte ger upphov till någon sjukdom. Dessa infektioner kallas med ett gemensamt namn för opportunistiska infektioner. I nedanstående tabell finns några av de vanligare opportunistiska infektionerna uppräknade.

Aids kan också definieras av vissa tumörer. Exempel på sådana tumörer finns också i nedanstående tabell. Aidsdiagnosen kan också ställas hos en hivsmittad person som ofrivilligt gått ner avsevärt i vikt och som haft upprepade långvariga feberepisoder ("wasting syndrome") Slutligen kan diagnosen också ställas hos en hivsmittad person som utvecklar demens ("AIDS dementia complex").

Innan det fanns tillgång till effektiv hivbehandling så var den förväntade överlevnaden efter aidsdiagnos vanligtvis kort och en majoritet av de drabbade avled inom ett par år. Numera är bilden en helt annan med en dramatisk minskning av såväl mortalitet som insjuknande i aids.


Exempel på aidsdefinierande (opportunistiska) infektioner

  • Pneumocystis carinii pneumoni (typ av lunginflammation)
  • Candida esophagit (jästsvampinfektion i matstrupen)
  • MAC- infektion (infektion med en tuberkulosliknande bakterie)

Exempel på aidsdefinierande tumörer

  • Kaposis sarkom (typ av hudtumör)
  • Cerebral toxoplasmos (en typ av parasitinfektion i hjärnan)
  • Cytomegalvirusretinit (virusinfektion i näthinnan)
  • Lymfom (cancer utgången från lymfkörtlar)
  • Cervixcancer (livmoderhalscancer) 
     

   

Push Leo 2

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids. 

 

Gå till Fråga Doktorn om hiv

 

 

Boy and girl 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av hiv.

 

Läs berättelser

Skicka in din egen

 

 

Framtiden

I bristen på vaccin fortgår ett intensivt forskningsarbete. Läs om utvecklingen som hittills gått i hög fart och ger anledning till fortsatt optimism.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg