Smittorisker

Riskgrupper har förändrats från epidemins början av 1980 då smittan främst spreds bland homosexuella eller bisexuella män och intravenösa drogmissbrukare. Nu sprids hiv snabbast via heterosexuella samlag.

Risken för att smittas av hiv avgörs mer av vad du gör och med vem du gör det, än vem du är. I Sverige idag är det förmodligen förenat med mindre risk för en man att ha oskyddat samlag med en kvinna. Om samma man reser till ett annat land där en femtedel av populationen är infekterade, är det inte säkert att samlag med en kvinna från det landet är mindre riskabelt än att ha sex med en man från Sverige. Det kan mycket väl vara ännu mer riskabelt.

Viktigt att skydda sig

I avsaknad av ett vaccin som kan förebygga hivinfektionen och en medicin som kan bota de som redan är infekterade, är information och utbildning hörnstenen i kampen mot infektionen.  

Tänkbara och relativt självklara alternativ för att minimera risken är att:

  • Avvakta sexuell debut
  • Hålla sig till en partner
  • Reducera antal partners
  • Alltid använda kondom
  • Intravenösa drogmissbrukare bör försöka upphöra med missbruket. Alltid använda egna sprutor aldrig dela med andra. Rengöra sprutor efter injektion.
  • Blodprodukter: Risken för att smittas via blodtransfusion i Sverige är lika med noll, eftersom allt blod screenas för att identifiera smittan. I vissa länder i världen görs ej detta, dessa specialfall kan därför diskuteras i samråd med resebyrå och läkare.
  • Mor till barn smitta: Överföring av virus kan ske före under eller efter födsel. Bästa prevention är förmodligen hivmedicinering + planerat kejsarsnitt samt att mamman ej ammar barnet.
  • Hivrisk för sjukvårdspersonal: Använda handskar. Skapa regler för hur sprutor samt vassa föremål kan avlägsnas efter användning. Behandling med antiretrovirala läkemedel bör även starta vid sådan situation, sk förebyggande skyddsbehandling.
  • Hivtest: Testning av personer som av olika skäl anser sig ha anledning att testa sig spelar stor roll i epidemibekämpningen. Om risken för vidare spridning av hiv minskar kraftigt genom att en hivsmittad person får kännedom om sin hivinfektion, är det av största betydelse att så många som möjligt av dem som har hiv vet om det.

Positivt hivtest - vad händer om jag smittas med hiv?

Med ett positivt hivtest menas att man kunnat påvisa att antikroppar mot hiv. När någon blir smittad bildas inte antikroppar omedelbart utan det kan ta ett antal veckor innan antikroppstestet visar något. Mycket stora framsteg har gjorts beträffande behandlingen av hiv de senaste åren.

En dramatisk minskning av dödligheten och antal insjuknanden i AIDS har skett sedan 1996 då man fick tillgång till nya läkemedel mot hiv och hur dessa kan kombineras för bästa behandlingsresultat.

Individuella skillnader avgör behandling

När man tar ställning till att påbörja behandling så bygger detta naturligtvis inte bara på laboratorieprover utan självklart också på de individuella förutsättningarna hos varje enskild individ. Att ta hivbehandling kräver stor noggrannhet och uthållighet. Att inte följa givna ordinationer ökar risken påtagligt för viruset att bli motståndskraftigt och medicinerna därmed mindre verksamma.

Det finns inget entydigt svar på frågan om när det är bäst att påbörja behandling av en hivinfektion möjligtvis med undantag för de patienter som upptäcks i samband med primärinfektion (0-4 veckor efter smitta). Det är däremot klart att det aldrig är för sent att påbörja behandling.

Utbyggt nätverk för personer med hiv

Sammanfattningsvis finns det i Sverige en stor kunskap om sjukdomen från läkare och övrig sjukvårdspersonal samt ett fungerande nätverk för dig som har sjukdomen, dessutom pågar en intensiv utveckling av existerande läkemedel samt nya läkemedel med andra verkningsmekanismer som ger hopp inför framtiden.

Push Leo 2

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids. 

 

Gå till Fråga Doktorn om hiv

 

 

Boy and girl 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av hiv.

 

Läs berättelser

Skicka in din egen

 

 

Testa sig

Lär mer om hur man testar sig för att fastställa hiv och om hur man mäter antalet hjälparceller för att följa utvecklingen av hiv.

 

 

Så här smittar hiv

Läs mer om hur man smittas, hur man undviker att drabbas och vad som händer om man ändå får ett positivt hiv-besked.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg