Så smittar hiv

I början av hivepidemin fanns en utbredd rädsla för att hiv kunde smitta vid social kontakt utan sexuell aktivitet. Man kunde tidigt visa att någon sådan smitta ej förekommer. Undersökningar visade att det inte förekom någon smittöverföring till personer som delade hushåll med enhivsmittade såvida de ej var  sexualpartner till den smittade.  

Smittvägar

Via anala, vaginala och orala samlag

Störst smittrisk tycks föreligga vid anala samlag. Smittsamheten från man till kvinna förefaller något större än från kvinna till man vid vaginala samlag och likaså tycks smittsamheten vara något större från den aktiva till den passiva parten vid anala samlag. Risken att bli smittad vid en sexuell kontakt med en hivpositiv person ökar väsentligt om någon av parterna har en samtidig annan venerisk sjukdom eller sår på könsorganen. Även vid oralsex kan smittöverföring ske. Detta gäller smitta från könsorgan till munslemhinna medan risken för smittöverföring den omvända vägen förefaller vara obetydlig.  

Via blod

Smittan kan också överföras med blod och blodprodukter såsom vid blodtransfusioner eller behandling med blodprodukter som t.ex. koagulationsfaktorer till blödarsjuka. Bland intravenösa missbrukare kan smittan överföras genom att man delar sprutor med hivsmittade och därmed överför infekterat blod från en individ till en annan. 

Från mamma till barn - förlossning & amning

Smittöverföing sker i samband med förlossning. Amning utgör en annan påtaglig risk för smitta. Totalt sett räknar man med att risken för ett barn att smittas av sin hivpositiva mamma är drygt 20-25% om inga speciella åtgärder vidtas. Det har dock skett mycket stora framsteg såtillvida att man med anti-hivmedicin, kejsarsnitt och genom att avstå från amning i det närmaste kan eliminera risken för smittöverföring till barnet.  

Sammanställning av smittvägarna för hiv:

 •  Sexuell smitta
  - Vaginala samlag
  - Anala samlag
  - Orala samlag
 • Blod- och blodprodukter
  - Blodtransfusion
  - Tillförsel av blodprodukter t.ex. faktorkoncentrat
  - Orena sprutor
 • Mamma till barn
  - Vid födelsen
  - Via bröstmjölk 
Push Leo 2

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids. 

Gå till Fråga Doktorn om hiv

Boy and girl 2

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av hiv.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Testa sig

Lär mer om hur man testar sig för att fastställa hiv och om hur man mäter antalet hjälparceller för att följa utvecklingen av hiv.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg