Att testa sig 

För att kunna skydda dig själv och andra så är det viktigt att göra ett hivtest. Du måste ta ett hivtest för att få veta om du är smittad eller ej. Ett allmänt blodprov visar inte om du har hiv.

Ett hivtest är ett enkelt blodprov som tar ett par minuter. Du kan hivtesta dig på flera olika ställen inom sjukvården. Hivtester är alltid gratis. Det finns en lagstadgad rätt att få vara anonym när du testar dig.

Om hivtestet är positivt så betyder det att du är hiv-positiv, att du bär på hiv-viruset. Om hivtestet är negativt så betyder det att du inte är smittad.

Det tar i genomsnitt cirka 3 veckor från det att en person smittas tills hiv-testet blir positivt. För att vara helt säker på att man inte har blivit smittad rekommenderas för närvarande att man ska ta ett prov när det gått 3 månader från det misstänkta smittotillfället. Att få svar på sitt hiv-test tar i regel cirka en vecka. Det finns också ännu så länge i begränsad omfattning s.k. snabbtest där man får provsvar inom 15-20 minuter

Vad händer om jag testar positivt?

Fråga alltid när och hur du får ditt svar på hivtestet. Då vet du när du kan förvänta dig ett svar eller ej. Se till att du förstår hur du kommer att få svar på hivprovet, så att du inte oroar dig i onödan.

Om ditt svar på hivtestet skulle visa att du är positiv kommer du att bli omhändertagen och få hjälpoch stöd för att klara ut situationen på bästa sätt. Sjukvården är bra på att ta hand om dig och det finns duktiga experter på området. Som alltid gäller sekretess inom sjukvården vilket innebär att allt som sägs och diskuteras inte får föras vidare. Om du har några frågor så ska du prata med din sjukvårdskontakt som kan vara läkare, barnmorska, sjuksköterska eller kurator.

Skriv gärna dina frågor på en kom-i-håg lapp så att du kan ha ett lugnt och infomativt samtal med de inblandade. Det är viktigt att du känner dig trygg i din situation.

Var kan jag testa mig?

På ett fåtal ställen i Sverige kan man göra snabbtester för hiv. I dagsläget erbjuder Venhälsans mottagning på Södersjukhuset i Stockholm samt Noaks Ark i Stockholm denna möjlighet. De hivtester som finns att köpa på nätet ska du aldrig förlita dig på. Det är ingen säker väg, och många av dessa snabbtester har en alldeles för dålig kvalitet för att du ska kunna lita på om du har fått ett rätt svar.

Du kan hivtesta dig på flera olika ställen inom sjukvården. Det finns en lagstadgad rätt att få vara anonym när du testar dig.

Mottagningar som testar för hiv

  • vårdcentral
  • ungdomsmottagning
  • infektionsmottagningen på infektionskliniken
  • mödravårdscentral
  • mottagningar för sexuellt överförbara sjukdomar
Fråga Doktorn om hiv

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids.

Gå till Fråga Doktorn om hiv

Ophelia Haanyama Orum

Ophelias krönikor

Ophelia Haanyama  är en en hiv-aktivist, författare och en internationellt känd talare.

Läs Ophelias krönikor om att leva med hiv

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

Mellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hiv.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg