Noggrannhet och uthållighet

Ordet följsamhet används i detta sammanhang för att beteckna hur väl en patient följer givna ordinationer. Följsamhet motsvaras av de engelska uttrycken compliance eller adherance. Att noggrant följa givna ordinationer är av avgörande betydelse för att få ett gott resultat av hivbehandling. Att ta hivbehandling kräver stor noggrannhet och uthållighet.

Som patient måste man vara väl medveten om att det är av avgörande betydelse för behandlingsresultatet att man mycket noggrant följer givna ordinationer trots eventuella biverkningar som dessa läkemedel kan ha. Att inte noggrant följa givna ordinationer ökar risken påtagligt för viruset att bli resistent och medicinerna därmed mindre verksamma. Det krävs således av patienten att han/hon är både välinformerad och känner stark motivation att följa behandlingen. Om så inte är fallet kan det ibland vara bättre att uppskjuta insättandet av behandlingen.

Dålig följsamhet medför stor risk för att viruset utvecklar resistens mot de givna läkemedlen. Om man "lättar på trycket" för viruset genom att hoppa över doser av läkemedlet så sätter viruset genast igång med ny virusproduktion. Ju mer virus som kan nybildas i närvaro av för låga halter av läkemedel desto större är risken för att mutationer (ändringar av virusets arvsanlag) ska inträffa som innebär att viruset utvecklar resistens mot den givna behandlingen. Det är av avgörande betydelse för den som påbörjar behandling mot hiv att sambandet mellan god följsamhet och gott behandlingsresultat står helt klart.

Fråga Doktorn om hiv

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hiv/aids.

Gå till Fråga Doktorn om hiv

Ophelia Haanyama Orum

Ophelias krönikor

Ophelia Haanyama  är en en hiv-aktivist, författare och en internationellt känd talare.

Läs Ophelias krönikor om att leva med hiv

Nordic Secure the Future

Vårt sociala ansvar

Mellan 2006-2012 hade vi ett nordiskt hjälpprogram; Nordic Secure the Future. Programmet möjliggjorde för erfarna infektionsläkare och sjuksköterskor att resa till Afrika för att bekämpa hiv/aidskrisen på plats.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hiv.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg