Intervju med Leo Flamholc, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus

I 15 år har patienter och allmänhet kunnat ställa frågor kring hiv, cancer, reumatism och hjärt-kärlsjukdom via biopharmaföretaget Bristol-Myers Squibbs hemsida. Frågorna besvaras av läkare inom respektive sjukdomsområde inom en vecka. Tjänsten var banbrytande när den kom och visade direkt att det fanns ett stort behov att få ställa sjukdomsrelaterade frågor till läkare via webben.

Leo Flamholc, infektionsläkare vid Skånes universitetssjukhus är den läkare som har jobbat längst med tjänsten och som får flest frågor av läsarna. Sedan år 2000 har han besvarat mer än 25 000 frågor kring hiv och aids.

Redan i början av 1980-talet jobbade Leo som infektionsläkare och träffade många patienter med infektioner i luftvägarna. Ungefär vid samma tid dök de första aidspatienterna upp. Man upptäckte att en av de vanligaste komplikationerna vid aids var en ovanlig typ av lunginflammation (pneumocystis pneumoni). Därmed var intresset för hiv och aids väckt. Idag, nästan 20 år senare är Leo Flamholc fortfarande mycket intresserad av området.

- Det är främst människorna jag möter som gör jobbet intressant, men även det rent vetenskapliga kring hiv och aids är fascinerade, säger Leo.

Ungefär hur stor del av din arbetstid ägnar du åt hiv och hiv-patienter?

- Svårt att ange en exakt siffra men kanske hälften av min arbetstid och en hel del av min fritid ägnar jag åt hiv och aidsrelaterade frågor. Jag jobbar även med hepatit och andra infektionssjukdomar samt undervisar och föreläsermycket.

Personliga svar på alla frågor

Förutom sitt intensiva jobb på kliniken svarar Leo på läsarnas frågor om hiv/aids. Han besvarar frågor personligt och svaren publiceras på denna webbsida.

- Det har sedan länge blivit en kvällsrutin att besvara frågorna. Trots att jag hållit på i 10 år ökar antalet. Många frågor återkommer men jag tror att varje person vill ha sitt unika svar och det är därför samma frågor kommer igen.

En titt i databasen visar att frågor om hiv-testning är det som engagerar mest. Cirka 2600 personer har frågat om detta. Därefter kommer cirka 2200 frågor om icke-sexuell smitta tätt följd av frågor om hud/slemhinna samt kyssar och oralsex. Även frågor om förkylningssymtom är vanligt.

Kan du ge någon reflektion kring antalet frågor och frågeställningarna?

- Det är ingen proportionalitet mellan risker man utsätter sig för och oron man känner. Ofta är det så att de mest oroliga har utsatt sig för minst risk. Många av frågeställningarna uttrycker en allmän oro. Märkligt nog har frågorna knappt ändrat sig under dessa tio år och de fortsätter dessutom att öka.

Flödet av frågor är ganska jämt fördelat över året. Minst frågor kommer i juli och flest under hösten samt kring jul och i januari.

Ökad kunskap – mindre stigma

Hiv och aids har länge varit omgärdat av stigma och för många patienter har hiv-diagnosen varit som ett dödsbesked. Tack vare ökad kunskap om infektionen och möjlighet att behandla upplever Leo att stigmatiseringen kring hiv minskar.

- Kunskapen och utvecklingen kring hiv och aids har gått exceptionellt fort i västvärlden sedan de första sjukdomsfallen rapporterades. Jag tror inte det finns någon medicinsk historisk motsvarighet. Idag kan man betrakta hiv som en kronisk men behandlingsbar infektion.

Nya mediciner gav nya möjligheter

1996 kom flera nya hiv-läkemedel som innebar att läkarna kunde behandla viruset på nytt sätt. Det var bland annat möjligheten att kombinera olika preparat, så kallad kombinationsbehandling, som innebar att virusnivån kunde hållas på en låg nivå och därmed förhindra resistensutveckling. Idag kan personer med hiv leva ett långt och aktivt liv trots sin infektion. Men det innebär inte att hiv går att bota eller att bortse från risken att man kan smittas.

- Det finns en liten fara att personer tror att smittan har försvunnit eller att man inte behöver skydda sig. Vi ser dessvärre att smittan fortsätter att öka långsamt. Det är precis lika viktigt idag att använda kondom som det var för 20 år sedan.

Flera utmaningar framöver

Även om hiv-situationen är relativt stabil i Sverige finns det flera utmaningar. Det förebyggande arbetet med att skydda sig och därmed minska spridningen kommer att ha fortsatt hög prioritet precis som att motverka stigma och fördomar. Ur behandlings- och vårdaspekter finns nya utmaningar.

- Den första generationen av personer med hiv håller på att åldras och hiv kommer att följa med in bland åldrandets sjukdomar. Idag vet vi ganska lite om detta område och det är något vi behöver följa för att kunna fortsätta att erbjuda patienterna en god vård.

Vilket värde ser du att tjänsten Fråga Doktorn fyller?

- Förhoppningsvis bidrar frågespalten till att sprida kunskap om hiv och hjälpa människor att hantera sin oro.

Testa sig

Lär mer om hur man testar sig för att fastställa hiv och om hur man mäter antalet hjälparceller för att följa utvecklingen av hiv.

 

Sjukdomsförlopp

Ta reda på mer om hur hiv utvecklas och vad aids är – varför vissa drabbade får en så kallad primärsjukdom medan andra förblir symptomfria under mycket lång tid.

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg