Behandling av hepatit C

Kan man bota hepatit C?

Inom sex månader blir ungefär 15-50 procent av alla som smittats med hepatit C friska utan behandling. De resterande utvecklar en kronisk infektion som man kan ha resten av livet. Med den befintliga behandlingen botas idag ungefär hälften av alla med kronisk hepatit C. Hepatit C anses vara botad när virus inte kan hittas i blodet direkt efter avslutad behandling och sex månader framåt. En utläkt hepatit C infektion innebär inte att man har ett skydd från att smittas igen.

Behandling av hepatit C

Vid akut infektion med hepatit C ges oftast ingen specifik behandling. Förloppet ger, i de flesta fall, inga symptom och därför är det vanligt att man inte ens upptäcker infektionen i det akuta skedet. Det är mycket ovanligt men förekommer att akut hepatit C ger livshotande symptom som till exempel akut leversvikt. I ett sådant fall behöver man vård på sjukhus och ibland intensivvård.

Det finns olika typer av hepatit C-virus och de kallas genotyper. Hepatit C delas in i sex genotyper (betecknas 1-6) som är nära besläktade men skiljer sig tillräckligt för att svara olika på behandling.

En del genotyper kräver att man behandlar under längre tid för att öka chanserna att bli virusfri och en del kräver inte lika lång behandlingstid. Olika genotyper är vanligare förekommande i vissa delar av världen än andra. I Sverige är genotyp 1 den vanligast förekommande och det är också den genotypen som anses vara en av de mest svårbehandlade. Behandlingen pågår vanligen från 24 till 48 veckor beroende på genotyp.

Standardbehandling för kronisk hepatit C är idag en kombination av läkemedel som injektion och/eller tablett. I samband med behandlingen går man på regelbundna kontroller. Syftet med behandling av kronisk hepatit C är att förhindra skrumplever som medför ökad risk för levercancer och/eller leversvikt. Skrumplever och levercancer till följd av hepatit C är idag orsaken till nästan en tredjedel av alla levertransplantationer i Sverige.

Biverkningar vid behandling av hepatit C

Inte alla personer som fått diagnosen hepatit C behandlas idag. Behandlingen är långvarig och medför i regel allvarliga biverkningar. Avbryts behandlingen i förtid eller om man inte tar sina mediciner regelbundet har dessa ingen verkan. Tyvärr är det många som avbryter sin behandling idag på grund av bland annat biverkningar.

Innan man får påbörja en behandling är det viktigt att genomgå en grundlig undersökning för att se om man tål medicinerna. I samband med undersökningen tittar man även på det allmänna hälsotillståndet och bedömer hur pass skadad lever patienten har.

Vilka möjligheter finns för behandling av hepatit C?

Det pågår mycket forskning kring behandling av hepatit C och under närmaste åren tror man att flera nya mediciner kommer att godkännas. Efterfrågan och förväntningarna är stora eftersom det finns många patienter som inte botas med dagens läkemedel eller tvingas att avbryta behandlingen på grund av biverkningar.

Källor:
1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/#
2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – uppdaterad rekommendation. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Andrad-rekommendation-for-lakemedelsbehandling-av-hepatit-C-virusinfektion/
3. Vårdguiden 1177. Hepatit C.
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/
4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om hepatit C. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/
5. Hepatitportalen. http://www.hepatitportalen.se/
6. Internetmedicin.se. Hepatit C – akut och kronisk. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=159
7. Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99
8. Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332

Fråga Doktorn om hepatit C

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hepatit C.

Gå till Fråga Doktorn om hepatit C

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hepatit C.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-03-08Ansvarig:  Annica Holmberg