Hur smittar hepatit C?

Smittorisker med hepatit C

Hos en smittad person finns viruset i blodet. Det överförs genom att smittsamt blod kommer in i blodbanan på en annan person. Den vanligaste smittvägen är intravenöst bruk av narkotika. När man delar drogrelaterade verktyg finns det stor risk att man får viruset via blodet. Alla personer som någon gång injicerat narkotika bör testa sig för hepatit C.

Förutom att smittan kan överföras via orena injektionssprutor kan hepatit C i sällsynta fall spridas genom att blod kommer i kontakt med sår på hud eller slemhinnor. Smittsamheten kan variera beroende på hur hög virusmängden är i blodet hos den enskilde personen.

Innan 1992 smittades en del människor inom sjukvården, i samband med blodtransfusioner. Hepatit C viruset upptäcktes 1989 och efter 1992 testas allt blod för transfusion på hepatit C i Sverige. Har man fått blodtransfusion innan dess eller i ett annat land, utan att veta om blodet var smittfritt, bör man testa sig för hepatit C.

Det är ytterst ovanligt men sjukdomen kan även spridas om man jobbar inom sjukvården och kommer i kontakt med infekterat blod. Därför är det viktigt att följa föreskrifter och rekommendationer när man jobbar med blod.

Smittorisken är relativt liten vad gäller spridning av hepatit C viruset från mor till barn under graviditeten. Hepatit C överförs inte genom bröstmjölk, föda eller vatten och inte heller genom vanlig kroppskontakt som beröring, kramar eller pussar. Risken att smittas vid samlag finns men är liten.

Att smittas i samband med piercing eller tatuering är inte heller så vanligt. Har man misstanke om att nålarna återanvänts i samband med ingreppet är det dock viktigt att testa sig.

Inkubationstid för hepatit C

Det tar cirka två veckor till sex månaden från det att man blir smittad till dess att sjukdomen bryter ut. Den perioden kallas för inkubationstid. Hepatit C är ofta en symptomfri infektion, omkring 80 procent av de smittade upplever inga symptom. Det betyder dock inte att sjukdomen inte påverkar kroppen.

Vad säger Smittskyddslagen om hepatit C?

När man bär på en smittsam sjukdom har man både rättigheter och skyldigheter. I Sverige finns en smittskyddslag enligt vilken hepatit C klassas som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att alla inträffade fall måste anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Smittskyddslagen är utformad för att undvika smittspridning. Bland rättigheter som framhålls i lagen ingår till exempel kostnadsfri vård för den drabbade. Man har även rätt till psykosocialt stöd och/eller beroendevård vid behov om man anser att det kan leda till minskad smittspridning.

Källor:
1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/#
2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – uppdaterad rekommendation. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Andrad-rekommendation-for-lakemedelsbehandling-av-hepatit-C-virusinfektion/
3. Vårdguiden 1177. Hepatit C.
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/
4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om hepatit C. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/
5. Hepatitportalen. http://www.hepatitportalen.se/
6. Internetmedicin.se. Hepatit C – akut och kronisk. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=159
7. Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99
8. Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332

Fråga Doktorn om hepatit C

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hepatit C.

Gå till Fråga Doktorn om hepatit C

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hepatit C.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg