Hepatit C – Vad är det, hur yttrar det sig och hur behandlar man hepatit C?

Hepatit C är en leversjukdom som orsakas av hepatit C-virus. Den kan variera i svårighetsgrad från mild sjukdom som varar några veckor till en allvarlig och livslång sjukdom som kan leda till skrumplever och/eller levercancer. Hepatit C är en blodsmitta och överförs endast via direkt eller indirekt blodkontakt.

Viruset är mycket utbrett runt om i världen men förekomsten skiljer sig stort mellan regioner och länder. Man uppskattar att ungefär 170 miljoner eller cirka 3 procent av världens befolkning är smittad med hepatit C. Cirka 3-4 miljoner människor smittas varje år och omkring 350 000 personer dör per år i hepatit C-relaterade leversjukdomar. I Sverige är förekomsten lägre och man räknar att omkring 0,5 procent av befolkningen, motsvarande 50 000 människor är drabbade. Hepatit C är en smittsam sjukdom som håller på att utvecklas till en global epidemi. Trots det är sjukdomen fortfarande relativt okänd och ofta omgärdad av fördomar och tabun. Det finns en stor okunskap och ett stort informationsbehov om sjukdomen.

Vad händer i kroppen om man får hepatit C?

När hepatit C-viruset kommer in i kroppen angriper det leverceller för att kunna föröka sig med hjälp av dem. Kroppens immunförsvar har i många fall svårt att bekämpa viruset vilket på sikt kan leda till ärrbildning på leverns vävnad. Om ärrvävnad drabbar större delar av levern kan det leda till skrumplever (levercirros) som i sin tur kan orsaka levercancer.

Sjukdomen delas in i akut och kronisk hepatit C. Först får man en infektion, akut hepatit C, och om den inte går över efter sex månader kallas sjukdomen kronisk hepatit C. Hepatit C är ofta en tyst sjukdom med långsamt förlopp. Majoriteten av de som blir smittade får inga symptom alls eller snabbt övergående symptom. Endast omkring 15 procent uppvisar symptom och därför är det vanligt att man inte upptäcker eller behandlar akut hepatit C. Hos 15-50 procent av alla som smittas av hepatit C läker infektionen ut av sig själv. De som inte blir friska det första halvåret utvecklar en kronisk infektion som leder till inflammation i lever och på sikt ökad risk för leversvikt och/levercancer. Kronisk hepatit C är livslång.

Hur vet jag om jag är smittad?

Efter att ha blivit smittad dröjer det några månader innan infektionen bryter ut. Då kan man få symptom men oftast märks inte infektionen. Därför kan det ta flera år innan man upptäcker att man har sjukdomen och får en diagnos. Många har levt flera år utan att veta om att de har hepatit C. Det enda säkra sättet är att testa sig. Viktigt att komma ihåg är att även om man inte har symptom kan man smitta andra. Om man får symptom kan det vara att man känner sig trött, har illamående och dålig aptit. Vissa får även gulfärgad hud och ögonvitor (gulsot).

Droger

Globalt sprids hepatit C i första hand på grund av ohygieniska förhållanden i sjukvården. I Sverige har smittan idag en stark koppling till narkotikamissbruk och orena injektionssprutor. Tidigare kunde smittan föras vidare genom blodtransfusioner men detta är inte längre vanligt i Sverige eftersom allt donerat blod testas sedan 1992 för hepatit C.

Vart vänder jag mig för att få hjälp?

Om man misstänker att man har hepatit C ska man alltid kontakta en vårdcentral eller en infektionsmottagning för att genomgå en undersökning. Man får lämna ett blodprov och inom en vecka brukar det komma svar på provet. Infektionen kan gå över utan behandling, men om viruset finns kvar i blodet efter sex månader kallar man tillståndet för kronisk hepatit C.

Tal med läkare

Det finns inget vaccin mot hepatit C men det forskas mycket inom området. Hepatit C behandlas idag med antivirala läkemedel. Behandlingen är dock långvarig och kan ge mycket biverkningar, vilket kan ibland leda till att den avslutas i förtid. Dessutom fungerar den inte för alla smittade. Med andra ord är behovet av nya och bättre behandlingar mot hepatit C fortsatt stort. Vetenskapliga framsteg har lett till utveckling av nya läkemedel mot hepatit C som kan vara mer effektiva och tolereras bättre än nuvarande behandlingar. Dessa kan inom en snar framtid bli tillgängliga för de drabbade och förhoppningsvis kunna hjälpa att lösa ett stort medicinskt behov.

Källor:
1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/#
2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – uppdaterad rekommendation. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Andrad-rekommendation-for-lakemedelsbehandling-av-hepatit-C-virusinfektion/
3. Vårdguiden 1177. Hepatit C.
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/
4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om hepatit C. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/
5. Hepatitportalen. http://www.hepatitportalen.se/
6. Internetmedicin.se. Hepatit C – akut och kronisk. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=159
7. Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99
8. Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332

Fråga Doktorn om hepatit C

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hepatit C.

Gå till Fråga Doktorn om hepatit C

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hepatit C.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg