Risker och förebyggande åtgärder

Det finns idag inget vaccin mot hepatit C. Därför är det väldigt viktigt att försöka förebygga smittan genom generella rutiner, till exempel handskar vid kontakt med blod. 

Sedan 1992 testas allt blod i Sverige som ska användas för transfusion eller inom sjukvård för hepatit C. Socialstyrelsen har utfärdat särskilda regler för blodgivare för att minska risken för överföring av viruset via blod. Vi har också en smittskyddslag enligt vilken hepatit C klassas som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att alla inträffade fall måste anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Dessa regler har skapats för att undvika att andra smittas.

Prevention

Infektionsrisken kan minskas genom en rad förebyggande åtgärder. Världshälsoorganisationen har sammanställt en lista för så kallad primär prevention, det vill säga vad man som frisk person bör tänka på för att minska smittorisken. Bland dessa åtgärder nämns bland annat att man ska undvika onödiga och osäkra injektioner, man ska akta sig för osäkra vassa föremål, inte ha oskyddat samlag med personer som bär på hepatit C-viruset samt tatuera eller pierca sig i icke-sterila miljöer. Om man får blod på sig som man misstänker kan vara smittat med hepatit C är det viktigt att direkt tvätta bort det med tvål och vatten och därefter desinfektera huden.

Personer som är smittade med hepatit C ska informeras om hur de undviker att föra smittan vidare. Det är till exempel viktigt att täcka även små sår med förband och man är skyldig att tala om att man har sjukdomen när man söker sjukvård eller tandvård. Man rekommenderas också att vaccinera sig mot hepatit A och B eftersom dessa infektioner ökar risken för leverskada.

Riskgrupperna

Man tillhör en riskgrupp om man någon gång utsatts för risken att smittas med hepatit C. De allra flesta med hepatit C smittas genom intravenöst bruk av narkotika. När man delar drogrelaterade verktyg finns det stor risk att man får viruset via blodet. Alla personer som någon gång injicerat narkotika bör testa sig för hepatit C.

Det är ytterst ovanligt men sjukdomen kan även spridas om man jobbar inom sjukvården och kommer i kontakt med infekterat blod. Därför är det viktigt att följa föreskrifter och rekommendationer när man jobbar med blod.

Den andra riskgruppen är smitta i samband med blodtransfusion. Hepatit C viruset upptäcktes 1989. Blod för donation började inte testas förrän 1992 i Sverige och därför uppmanas alla som fått en blodtransfusion innan dess att testa sig.

Tatuering

Att smittas i samband med piercing eller tatuering är inte heller så vanligt. Har man misstanke om att nålarna återanvänts i samband med ingreppet är det dock viktigt att testa sig.

Smittorisken är relativt liten vad gäller spridning av hepatit C viruset från mor till barn under graviditeten, även om det finns vissa regioner och länder där denna smittväg är relativt vanlig .

Källor:
1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/#
2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – uppdaterad rekommendation. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Andrad-rekommendation-for-lakemedelsbehandling-av-hepatit-C-virusinfektion/
3. Vårdguiden 1177. Hepatit C.
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/
4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om hepatit C. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/
5. Hepatitportalen. http://www.hepatitportalen.se/
6. Internetmedicin.se. Hepatit C – akut och kronisk. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=159
7. Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99
8. Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332

Fråga Doktorn om hepatit C

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hepatit C.

Gå till Fråga Doktorn om hepatit C

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hepatit C.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg