Symptom vid hepatit C

Inkubationstid och första symptom

illamående

Det tar cirka två veckor till sex månaden från det att man blir smittad till dess att sjukdomen bryter ut. Den perioden kallas för inkubationstid. Hepatit C är ofta en symptomfri infektion, omkring 80 procent av de smittade upplever inga symptom. Det betyder dock inte att sjukdomen inte påverkar kroppen. Symptomen av hepatit C kan också skilja sig mycket från person till person. De första symptomen kan till exempel vara trötthet, dålig aptit, illamående, kräkningar, muskel- och ledsmärtor, allmän sjukdomskänsla, feber och gulsot.

Symptom på akut hepatit C

Den akuta fasen av hepatit C räknas uppåt sex månader efter att man smittats med viruset. Hos 15-50 procent av de smittade läker infektionen ut spontant utan att övergå till kronisk hepatit C. Än så länge finns det ingen vetenskaplig förklaring till varför vissa läker ut spontant och andra inte. Majoriteten märker inte av den akuta infektionen men en del kan utveckla några av de ovanbeskrivna symptomen.

En av tio som smittas utvecklar gulsot i samband med insjuknandet och brukar då gå igenom tre faser av gulsot. Det första skedet varar från några dagar upp till en vecka och känns som influensa med feber, trötthet och allmän värk i kroppen. Efter den första korta perioden kommer nästa som pågår ungefär lika länge då man kan tappa aptiten, uppleva illamående och kräkas. Under den sista fasen brukar huden och ögonvitorna bli gulaktiga, man kan få mörk urin och ljus avföring. Den gula färgen brukar försvinna inom några veckor men det är vanligt att tröttheten sitter kvar i ytterligare någon månad efter det.

Symptom på kronisk hepatit C

Omkring 60-85 procent av de som smittas med hepatit C utvecklar en kronisk infektion vilket innebär att den inte läkt ut under den akuta fasen. Kronisk infektion med hepatit C kan ge upphov till kronisk inflammation i levern som i sin tur kan leda till skrumplever (levercirros), leversvikt och levercancer.

Kronisk hepatit C utvecklas oftast långsamt och inte sällan utan symptom. I många fall är det när levern är allvarligt skadad som man börjar känna av sin sjukdom. Närmare 20-30 procent av patienterna med kronisk hepatit C utvecklar skrumplever inom 20-30 år från smittotillfället. De tidiga symptomen på kronisk infektion påminner om de akuta, det vill säga man känner sig trött, har dålig aptit, mår illa och går ner i vikt.

Levern har många viktiga funktioner i kroppen och ansvarar bland annat för att rena blodet, lagra fett och socker samt bryta ner vissa ämnen som till exempel alkohol och läkemedel. Efter en viss tid, när viruset har börjat påverka leverns funktion, kommer andra symptom smygande. Det kan vara att man lättare än vanligt får blåmärken och blödningar eftersom blodets förmåga att levra sig försämras. Man kan drabbas av ödem (svullnad) och att vätska samlas i buken. Leverns förmåga att styra hormoner försämras och kan exempelvis leda till att män med kronisk hepatit C kan få förstorade bröst eller bli impotenta. Hjärnan påverkas också som resultat av att levern inte lyckas rensa ut gifter. Den gula färgen på huden och ögonvitor, som kan drabba de sjuka, är ett tecken på att levern inte klarar av att rensa bort ett gulfärgat avfallsämne, bilirubin, ur kroppen.

Källor:
1. World Health Organization (WHO). Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/#
2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn – uppdaterad rekommendation. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Andrad-rekommendation-for-lakemedelsbehandling-av-hepatit-C-virusinfektion/
3. Vårdguiden 1177. Hepatit C.
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hepatit-C/
4. Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om hepatit C. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/hepatit-c/
5. Hepatitportalen. http://www.hepatitportalen.se/
6. Internetmedicin.se. Hepatit C – akut och kronisk. http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=159
7. Seeff LB: The history of the ”natural history” of hepatitis C (1968-2009) Liver International: official journal of the International Association for the Study of the Liver 2009;29 Suppl 1:89-99
8. Maheshwari A et al: Acute hepatitis C. Lancet 2008;372:321-332

Fråga Doktorn om hepatit C

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om hepatit C.

Gå till Fråga Doktorn om hepatit C

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med hepatit C.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg