Följ din sjukdom med DAS28

Genom att lära dig mer om ditt så kallade DAS28-värde kan du följa din sjukdomsaktivitet. Detta kan vara extra intressant om du har startat en ny behandling – då ser du när behandlingen börjar få effekt.

DAS står för Disease Activity Score och 28 är antalet leder som kontrolleras. DAS28 är ett mått på sjukdomen och i detta mått ingår fyra variabler; ömhet och svullnad i lederna, inflammation i blodet och sjukdomskänsla. Inflammation i blodet uppskattas genom att mäta CRP (C-reactive protein) med hjälp av ett blodprov, också kallat ”snabbsänka”. Sjukdomskänsla mäts med hjälp av VAS (Visuell Analog Skala), vilket innebär att patienten anger sin sjukdomskänsla på en skala 0-100, där 0 är ingen sjukdomskänsla och 100 står för högsta tänkbara sjukdomskänsla. DAS28-värdet visar med andra ord hur aktiv sjukdomen är och beskriver även hur du mår och hur din behandling fungerar.

Se DAS28 som ett trafikljus

Med hjälp av DAS28-värdet kan läkaren avgöra om behandlingen ger effekt. Föreställ dig DAS28 som ett trafikljus som antingen lyser grönt, gult eller rött.

Tänk på att det ibland kan ta lite tid innan en ny behandling får effekt. I de flesta fall kan du räkna med mellan två veckor och sex månader innan det går att utvärdera om behandlingen fungerar för dig. Därför är det viktigt att du har en dialog med din läkare och tillsammans diskuterar hur din sjukdomsaktivitet förändras.

Röda stadiet

I detta stadium har man en hög sjukdomsaktivitet (DAS28-värde över 5,1). Du upplever en relativt tydlig sjukdomskänsla och har ofta flera svullna och ömma leder. Du kanske måste ta kortison i tabletter eller sprutor regelbundet för att fungera någorlunda hyggligt. Många har svårt att arbeta, och patienten tillsammans med läkaren är ofta beredd att diskutera och pröva nya behandlingar för att minska på sjukdomsaktiviteten och komma ifrån det röda stadiet.

Gula stadiet

Vid en något mer aktiv sjukdom eller något mindre väl fungerande behandling befinner du dig i det gula stadiet (DAS28-värde 3,2-5,1). Du har en viss sjukdomsaktivitet och upplever ofta en viss sjukdomskänsla. Du har kanske någon eller några ömma eller svullna leder. Vissa patienter kan behöva äta kortisontabletter som komplement till annan behandling. Det är oftast svårare att arbeta, åtminstone heltid, och man behöver vara lite försiktig med träning. I samråd med din läkare och en sjukgymnast kan man bedöma möjligheten att träna och hur aktivt liv man kan ha. Varken patienten eller läkaren vill som regel att patienten stannar i detta gula stadium, utan diskuterar gärna ett sätt att komma vidare för att minska sjukdomsaktiviteten, och närma sig det gröna stadiet.

Gröna stadiet

Om du har en väl fungerade behandling befinner du dig troligtvis i det gröna stadiet (DAS28-värde mindre än 3,2). Du har en låg sjukdomsaktivitet och som regel kan du leva ett aktivt liv. Om du orkar, kan du träna och kanske arbeta, men detta är dock mycket individuellt. Många som befinner sig i detta gröna stadium känner sig nästan helt friska.

Push reuma

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av ledgångsreumatism.

Läs berättelser

Skicka in din egen