Våra läkemedel - Reumatism

ORENCIA

För intravenös infusion
Bipacksedel

För subkutan injektion, förfylld spruta
Bipacksedel

För subkutan injektion, förfylld penna
Bipacksedel

Dr Jonel

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om ledgångsreumatism.

Till Fråga Doktorn om ledgångsreumatism

Push reuma

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av ledgångsreumatism.

Läs berättelser

Skicka in din egen

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg