Våra läkemedel - Reumatism

ORENCIA

För intravenös infusion
Bipacksedel

För subkutan injektion, förfylld spruta
Bipacksedel

För subkutan injektion, förfylld penna
Bipacksedel

Push reuma

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av ledgångsreumatism.

Läs berättelser

Skicka in din egen