Inför läkarbesöket

För att få ut det mesta ur ditt möte med läkaren är det viktigt att förbereda sig och ställa de rätta frågorna. Berätta om saker som oroar dig, till exempel hur stark din smärta är, var den känns och om den blir värre. Diskutera din behandling; om du får biverkningar, hur du upplever dessa och om medicinen fungerar.

Känner du inte till ditt DAS28-värde – se till att fråga din läkare om det. Kunskapen om din sjukdomsaktivitet kommer att hjälpa dig att föra en bra dialog med din läkare och att följa effekten av behandlingen.

Före besöket

1. Förbered dig. Skriv ner dina frågor, ämnen att diskutera och eventuella förändringar i ditt tillstånd. Fundera ut hur du kan beskriva dina symptom, som stelhet och smärta.

2. Ta med dig en närstående. Det kan hjälpa dig att slappna av och våga ställa de rätta frågorna.

Under besöket

1. Ta anteckningar. Skriv ner viktig information – att föra anteckningar hjälper dig att bli en mer kunnig patient.

2. Våga ställa frågor & diskutera. Samtala med din läkare om informationen och besluten och våga fråga om något är oklart. Berätta om du har svårt att följa vissa rekommendationer, till exempel på grund av sömnsvårigheter, matvanor, dagliga rutiner eller oro för biverkningar.

3. Prioritera. Se till att ta upp viktiga ämnen redan i början av konversationen.

4. Ge hela bakgrunden. Se även till att berätta om eventuella komplementära behandlingar du tar på egen hand eftersom de kan påverka annan medicinsk behandling. Skäms inte för att avslöja alla detaljer.

Efter besöket

1. Följ upp. Om du har glömt att ställa en fråga under ditt besök, ring mottagningen/läkaren för att få ett svar.

2. Utvärdera. Kom ihåg att det inte finns en perfekt behandling som passar alla. Fungerar inte din nuvarande behandling kan det vara aktuellt att utvärdera om du skall byta till en annan. Diskutera med din läkare vilken behandling som är bäst för dig.

Push reuma

Din berättelse

Här kan du läsa personliga berättelser om hur det kan vara att drabbas av ledgångsreumatism.

Läs berättelser

Skicka in din egen