Almedalen 2017

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

04:46

Alternativet till nationell screening – kan landstingen själva fortsätta kampen mot stroke?

Se en film från seminariet som fokuserade på de alternativ som finns till nationell screening för förmaksflimmer, eftersom Socialstyrelsen under våren 2017 kom fram till att de inte rekommenderar detta. Deltog i seminariet gjorde Johan Engdahl, Anna Starbrink, Inger Ros och Jonas Andersson.

Vilka är alternativen till nationell screening för förmaksflimmer?

För fjärde året i rad arrangerade BMS tillsammans med Pfizer ett seminarium i Almedalen på temat förmaksflimmer. I år fokuserade seminariet på de alternativ som finns till nationell screening.

06:32

Kan bättre kunskapsstyrning göra vården jämlik?

De senaste åren har ökad centralisering blivit statens och myndigheternas huvudsakliga strategi mot en ojämlik vård. Många steg har redan tagits för att förbättra cancervården, men kommer landstingen klara att ge en jämlik vård? Och hur ska det gå till?

Förbättrad kunskapsstyrning för en mer jämlik cancervård

För femte året i rad arrangerade Bristol-Myers Squibb ett seminarium i Almedalen på temat cancer, nya innovativa läkemedel och vad de betyder för utvecklingen av vården. Årets seminarium handlade om hur bättre kunskapsstyrning kan bidra till att förbättra cancervården, med rubriken Kan bättre kunskapsstyrning göra cancervården jämlik?

50:34

Från värdebaserad vård till innovation på 52 timmar

Hur skapar man bäst vård med utgångspunkt från patientens behov? Hur hänger innovation ihop med värdebaserad vård, patientdelaktighet och digitalisering? Under ett ”innovation race” i december samarbetade sjukvård, industri och patienter för att utveckla nya förslag för bättre behandling.

52:58

Patientdelaktighet för bättre innovationer – kan Sverige leda vägen?

I december arrangerades ett ”innovation race” i Uppsala, där industri, sjukvård och patienter utvecklade nya förslag för bättre vård. Med utgångspunkt i detta diskuterar vi följande: Hur kan patienter driva innovation? Hur bör sjukvården samverka med industrin för att få fram innovationer?

Cancer - Almedalen 2016

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

03:09

Patientberättelse kring en stigmatiserad cancer-diagnos

Det pratas mycket om behandlingsmetoder för lungcancer men få pratar om hur vi ser på den som drabbas. Det finns ett stigma kring lungcancer och denna film belyser hur det som ickerökare kan upplevas att få diagnosen lungcancer.

När cancer blir en kronisk sjukdom måste vården omorganiseras

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium för att belysa det faktum att cancer håller på att bli en kronisk sjukdom.

02:59

Hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom

Enligt Cancerfondsrapporten 2016 kommer över 600 000 människor att leva med cancer år 2040. Se en kort film om utmaningen för den svenska hälso- och sjukvården.

05:09

Film med höjdpunkterna från seminarium om cancer

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium för att med rubriken ”En patientgrupp lika stor som Göteborg – hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom?”. De medverkande pratade främst om vikten av vårdens omorganisering, patientmakt och ett snabbare införande av nya innovativa behandlingar mot cancer.

Förmaksflimmer - Almedalen 2016

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

06:38

Är screening av förmaksflimmer rätt medicin för att förhindra stroke?

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb tillsammans med Pfizer ett seminarium om förmaksflimmer.

Sammanfattande text från seminarium om förmaksflimmer

På seminariet ”Är screening av förmaksflimmer rätt metod för att undvika stroke?”, konstaterades att screening av förmaksflimmer kan hitta såväl odiagnostiserade som felbehandlade flimmerpatienter

Cancer - Almedalen 2015

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

Nya cancerbehandlingar måste nå patienterna snabbare

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium om lungcancer och immunterapi.

04:46

Film med höjdpunkterna från seminarium om lungcancer

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium med rubriken ”Lungcancer – från dödsdom till framtidshopp” och de medverkande pratade främst om vikten av nationell samsyn, statlig finansiering och ett snabbare införande av de nya immunterapibehandlingarna mot cancer.

Förmaksflimmer - Almedalen 2015

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

Stora möjligheter att förbättra flimmervården

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb tillsammans med Pfizer ett seminarium om förmaksflimmer i Hälsodalen i centrala Visby.

05:12

Film med höjdpunkterna från seminarium om förmaksflimmer

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb och Pfizer ett seminarium om förmaksflimmer. Under seminariet, med rubriken ”Dags att ta hjärtflimmer på allvar”, konstaterades bland annat att underbehandlingen av äldre med förmaksflimmer måste åtgärdas – för att minska lidande bland patienter, minska risken för stroke och för att undvika onödiga kostnader inom vård och omsorg.

Hepatit C - Almedalen 2015

 • Sortera:
 • Videos

02:12

Modern tolkning av hepatit C

Under Almedalen anlitade BMS Gotlands Improvisationsteater för att synliggöra olika karaktärer med hepatit C. Skådespelarna rörde sig runt på Visbys gator och torg och väckte en hel del uppmärksamhet.

03:16

Film om utmaningarna kring hepatit C i Sverige

Okunskapen om hepatit C är stor. Se en kort film från Almedalen 2015 om vad det finns för utmaningar och möjligheter för att förändra situationen.