Cancer - Almedalen 2016

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

05:09

Film med höjdpunkterna från seminarium om cancer

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium för att med rubriken ”En patientgrupp lika stor som Göteborg – hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom?”. De medverkande pratade främst om vikten av vårdens omorganisering, patientmakt och ett snabbare införande av nya innovativa behandlingar mot cancer.

02:59

Hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom

Enligt Cancerfondsrapporten 2016 kommer över 600 000 människor att leva med cancer år 2040. Se en kort film om utmaningen för den svenska hälso- och sjukvården.

När cancer blir en kronisk sjukdom måste vården omorganiseras

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium för att belysa det faktum att cancer håller på att bli en kronisk sjukdom.

03:09

Patientberättelse kring en stigmatiserad cancer-diagnos

Det pratas mycket om behandlingsmetoder för lungcancer men få pratar om hur vi ser på den som drabbas. Det finns ett stigma kring lungcancer och denna film belyser hur det som ickerökare kan upplevas att få diagnosen lungcancer.

Förmaksflimmer - Almedalen 2016

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

Sammanfattande text från seminarium om förmaksflimmer

På seminariet ”Är screening av förmaksflimmer rätt metod för att undvika stroke?”, konstaterades att screening av förmaksflimmer kan hitta såväl odiagnostiserade som felbehandlade flimmerpatienter

06:38

Är screening av förmaksflimmer rätt medicin för att förhindra stroke?

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb tillsammans med Pfizer ett seminarium om förmaksflimmer.

Cancer - Almedalen 2015

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

04:46

Film med höjdpunkterna från seminarium om lungcancer

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium med rubriken ”Lungcancer – från dödsdom till framtidshopp” och de medverkande pratade främst om vikten av nationell samsyn, statlig finansiering och ett snabbare införande av de nya immunterapibehandlingarna mot cancer.

Nya cancerbehandlingar måste nå patienterna snabbare

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium om lungcancer och immunterapi.

Förmaksflimmer - Almedalen 2015

 • Sortera:
 • Allt
 • Videos
 • Nyheter

05:12

Film med höjdpunkterna från seminarium om förmaksflimmer

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb och Pfizer ett seminarium om förmaksflimmer. Under seminariet, med rubriken ”Dags att ta hjärtflimmer på allvar”, konstaterades bland annat att underbehandlingen av äldre med förmaksflimmer måste åtgärdas – för att minska lidande bland patienter, minska risken för stroke och för att undvika onödiga kostnader inom vård och omsorg.

Stora möjligheter att förbättra flimmervården

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb tillsammans med Pfizer ett seminarium om förmaksflimmer i Hälsodalen i centrala Visby.

Hepatit C - Almedalen 2015

 • Sortera:
 • Videos

03:16

Film om utmaningarna kring hepatit C i Sverige

Okunskapen om hepatit C är stor. Se en kort film från Almedalen 2015 om vad det finns för utmaningar och möjligheter för att förändra situationen.

02:12

Modern tolkning av hepatit C

Under Almedalen anlitade BMS Gotlands Improvisationsteater för att synliggöra olika karaktärer med hepatit C. Skådespelarna rörde sig runt på Visbys gator och torg och väckte en hel del uppmärksamhet.

Senast uppdaterad:  2017-05-24Ansvarig: