Cancer - Almedalen 2016

  • Sortera:
  • Allt
  • Videos
  • Nyheter

03:09

Patientberättelse kring en stigmatiserad cancer-diagnos

Det pratas mycket om behandlingsmetoder för lungcancer men få pratar om hur vi ser på den som drabbas. Det finns ett stigma kring lungcancer och denna film belyser hur det som ickerökare kan upplevas att få diagnosen lungcancer.

När cancer blir en kronisk sjukdom måste vården omorganiseras

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium för att belysa det faktum att cancer håller på att bli en kronisk sjukdom.

02:59

Hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom

Enligt Cancerfondsrapporten 2016 kommer över 600 000 människor att leva med cancer år 2040. Se en kort film om utmaningen för den svenska hälso- och sjukvården.

05:09

Film med höjdpunkterna från seminarium om cancer

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb ett seminarium för att med rubriken ”En patientgrupp lika stor som Göteborg – hur tackla utmaningen att cancer blir en kronisk sjukdom?”. De medverkande pratade främst om vikten av vårdens omorganisering, patientmakt och ett snabbare införande av nya innovativa behandlingar mot cancer.