Förmaksflimmer - Almedalen 2016

  • Sortera:
  • Allt
  • Videos
  • Nyheter

06:38

Är screening av förmaksflimmer rätt medicin för att förhindra stroke?

Under Almedalsveckan anordnade Bristol-Myers Squibb tillsammans med Pfizer ett seminarium om förmaksflimmer.

Sammanfattande text från seminarium om förmaksflimmer

På seminariet ”Är screening av förmaksflimmer rätt metod för att undvika stroke?”, konstaterades att screening av förmaksflimmer kan hitta såväl odiagnostiserade som felbehandlade flimmerpatienter