Välkommentill medicinska avdelningen 

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar på den medicinska avdelningen.
Vi har delat upp informationen i kliniska Vattenglas prövningar, biverkningar och information.

Välj vilket område du vill läsa om i menyn till vänster.

 

Din sjukdom

Din sjukdom

Lär dig mer om din sjukdom; om symptom, diagnos, behandling och mycket mer.

Cancer

Hjärt-kärlsjukdom

Reumatism

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg