Biverkningar

Den viktigaste egenskapen hos våra läkemedel, förutom att de har avsedd effekt, är att de är säkra, det vill säga att de inte orsakar oacceptabla biverkningar. Graden av obehag måste givetvis kopplas till hur allvarlig grundsjukdomen är samt hur ofta medicinen tas. En cancerbehandling kan därför ofta accepteras ge mer obehag än vad som är rimligt för en blodtryckssänkande medicin som tas dagligen under många år.

Det är av största vikt att vi snabbt kan bilda oss en uppfattning om biverkningsprofilen för ett läkemedel som är under utveckling. Därför måste samtliga läkare som medverkar i våra studier omgående rapportera samtliga allvarliga händelser till oss oavsett om läkaren tror att händelsen är relaterad till behandlingen eller ej.

Det finns strikta krav på vad som skall rapporteras och hur snabbt det måste ske, krav som angivits både av läkemedelsmyndigheterna och av Bristol-Myers Squibbs egen avdelning för biverkningar.

Om ett läkemedel ger upphov till alltför många eller allvarliga biverkningar stoppas all vidareutveckling och försäljning.

Din sjukdom

Din sjukdom

Lär dig mer om din sjukdom; om symptom, diagnos, behandling och mycket mer.

Cancer

Hjärt-kärlsjukdom

Reumatism

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg