Information

Det finns även regler för hur vårt informationsmaterial skall se ut och hur vi får sprida information om våra produkter. För läkemedel som fritt kan säljas på apoteket kan vi annonsera till allmänheten. Däremot är information som handlar om receptbelagda läkemedel omgiven av begränsningar vilket medför att informationsmaterial endast riktas till sjuk- och hälsovårdspersonal. Det är skälet till att du inte träffar på några annonser för receptbelagd medicin i allmänt tillgängliga tidningar eller som TV-reklam.

Informations- och marknadsföringsmaterial som lämnar Bristol-Myers Squibb måste i förväg godkännas. Här ansvarar medicinska avdelningen för granskningen av det medicinska innehållet, dvs att det är vetenskapligt korrekt och balanserat.

En annan viktig arbetsuppgift är att besvara frågor från sjukvårdspersonal om våra läkemedel. Det är ju vi som tagit fram dem och därmed har den bredaste och djupaste kunskapen om dem. Även frågor från journalister och allmänheten förekommer. 

Din sjukdom

Din sjukdom

Lär dig mer om din sjukdom; om symptom, diagnos, behandling och mycket mer.

Cancer

Hjärt-kärlsjukdom

Reumatism

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg