Patientberättelser - livet efter en hjärtinfarkt

Här kan du läsa om hur en hjärtinfarkt kan påverka livet. Berättelserna är skrivna av män och kvinnor som delar med sig av sin personliga historia.Några av dessa krönikörer har fått en ekonomisk ersättning av Bristol-Myers Squibb. Texterna är ett personligt bidrag från personer med egen erfarenhet av t ex hjärtinfarkt. Vi ger ingen ekonomisk ersättning för berättelser som skickats in på eget initiativ.