Patientberättelser - livet med en hiv-diagnos

Här kan du läsa om hur en hiv-diagnos kan påverka livet. Berättelserna är skrivna av män & kvinnor som delar med sig av sin personliga historia.Ophelia Haanyama, en av världens alla hivpositiva som har fått hjälp i tid. Hur är det att leva med hiv? Ophelias resa är en bok om hur Ophelia Haanyama levde i Zambia och hur hennes liv förändrades då hon som gravid kom till Sverige och fick beskedet att hon var hivpositiv. Under en föreläsning för personalen på Bristol-Myers Squibb berättar hon om sitt liv.

Ta del av referatet från Ophelias föreläsning.

Några av dessa krönikörer har fått en ekonomisk ersättning av Bristol-Myers Squibb. Texterna är ett personligt bidrag från personer med egen erfarenhet av t ex hiv. Vi ger ingen ekonomisk ersättning för berättelser som skickats in på eget initiativ.

Senast uppdaterad:  2016-09-27Ansvarig:  Annica Holmberg