Patientberättelser - livet efter en stroke

Här kan du läsa om hur en stroke kan påverka livet. Berättelserna är skrivna av män och kvinnor som delar med sig av sin personliga historia.


Jag är 35 år och innan jag fick min hjärninfarkt trodde jag att jag var odödlig, men det fick jag snabbt ta tillbaka. När jag motvilligt...

Min sambo var bara 33 år. Jag kom hem efter att ha jobbat kväll en vanlig söndag och allt var normalt. Men efter vi hade lagt oss sa min man...

Jag var på sjukhuset i 10 dagar efter slaganfallet. Då jag reste hem blev jag informerad om att jag var frisk och kunde börja arbeta...

Varje dag möter jag ”väggen”. Jag tänker på vad jag vill göra och gör planer, men just när jag rest mig från fåtöljen kommer jag att tänka...

Jag var gift och hade två barn, en flicka på sex år och en pojke på ett år, då jag fick slaganfall. Dagarna var svåra eftersom jag var förlamad...

Jag var 43 år och hade ett bra jobb på ett oljebolag. Jag var helgpappa för min son på fyra år. När jag drabbades av slaganfallet...

Jag var 29 år då jag fick slaganfall med synrubbningar. Jag hade just kommit i gång med universitetsstudier i psykologi...

Jag har tre barn som behöver en mor som gör sånt som mödrar brukar göra. Det kan vara att vi skall köpa kläder eller mat, att jag skall följa med...

Jag fick slaganfall dagen före julafton år 2000. Jag fick inte någon förvarning om vad som skulle ske, då jag plötsligt sjönk ihop i duschen...

När jag var 25 år fick jag ett slaganfall. Jag blev förlamad i hela vänstra sidan och fick problem att hålla tätt (blev inkontinent). Efter cirka...

Omedelbart efter att jag lämnade sjukhuset kände jag att det gick utför med mig. Jag kände mig misslyckad och att folk stirrade på mig...

När jag fick slaganfall var jag 41 år och jobbade heltid som viceordförande på ett konsultföretag som utvecklade datasystem för...

Jag arbetade i butiken när jag plötsligt kände mig helt yr och fick en stark smärta i nacken...


Några av dessa krönikörer har fått en ekonomisk ersättning av Bristol-Myers Squibb. Texterna är ett personligt bidrag från personer med egen erfarenhet av t ex stroke. Vi ger ingen ekonomisk ersättning för berättelser som skickats in på eget initiativ.