Våra läkemedel - Cancer

Etopofos
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Hydrea
Bipacksedel

OPDIVO
Bipacksedel

Sprycel
Bipacksedel

Vepesid
Bipacksedel

YERVOY™
Bipacksedel

Din sjukdom

Din sjukdom

Lär dig mer om din sjukdom; om symptom, diagnos, behandling och mycket mer.

Cancer

Hepatit C

Hiv

Hjärt-kärlsjukdom

Reumatism

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg