Azactam

Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information. 

Din sjukdom

Din sjukdom

Lär dig mer om din sjukdom; om symptom, diagnos, behandling och mycket mer.

Cancer

Hepatit C

Hiv

Hjärt-kärlsjukdom

Reumatism

Senast uppdaterad:  2016-03-08Ansvarig:  Annica Holmberg