Våra läkemedel - Reumatism

ORENCIA

För intravenös infusion
Bipacksedel

För subkutan injektion, förfylld spruta
Bipacksedel

För subkutan injektion, förfylld penna
Bipacksedel

Din sjukdom

Din sjukdom

Lär dig mer om din sjukdom; om symptom, diagnos, behandling och mycket mer.

Cancer

Hepatit C

Hiv

Hjärt-kärlsjukdom

Reumatism

Senast uppdaterad:  2016-01-27Ansvarig:  Annica Holmberg