Biverkningar

Den viktigaste egenskapen hos våra läkemedel, förutom att de har avsedd effekt, är att de är säkra, det vill säga att de inte orsakar oacceptabla biverkningar. Graden av obehag måste givetvis kopplas till hur allvarlig grundsjukdomen är samt hur ofta medicinen tas. En cancerbehandling kan därför ofta accepteras ge mer obehag än vad som är rimligt för en blodtryckssänkande medicin som tas dagligen under många år.

Det är av största vikt att vi snabbt kan bilda oss en uppfattning om biverkningsprofilen för ett läkemedel som är under utveckling. Därför måste samtliga läkare som medverkar i våra studier omgående rapportera samtliga allvarliga händelser till oss oavsett om läkaren tror att händelsen är relaterad till behandlingen eller ej.

Det finns strikta krav på vad som skall rapporteras och hur snabbt det måste ske, krav som angivits både av läkemedelsmyndigheterna och av Bristol-Myers Squibbs egen avdelning för biverkningar.

Om ett läkemedel ger upphov till alltför många eller allvarliga biverkningar stoppas all vidareutveckling och försäljning.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-03-08Ansvarig:  Annica Holmberg