Kliniska prövningar

Att utveckla ett läkemedel från en molekyl till de tabletter som du hämtar ut på apoteket är en omständlig och rigoröst kontrollerad process. (Du kan läsa mer om detta under "Ett läkemedel blir till".) För att ta fram säkra och effektiva läkemedel måste dessa genomgå minutiösa undersökningar. Efter de grundläggande studierna i företagets laboratorier kommer turen till att pröva det nya läkemedlet på människor. Det är här vi kommer in.

Vår uppgift på det svenska kontoret är oftast att utifrån en skriftlig beskrivning om hur studien skall genomföras, ett så kallat studieprotokoll, se till att läkare, i detta sammanhang kallade "prövare", knyts till projektet. Vidare skall studien bedömas och godkännas av forskningsetisk kommitté och Läkemedelsverket. När studien väl kommit igång övervakar vi den, så att prövningen bedrivs på det sätt det är tänkt. Detta kallas för att "monitorera" studien. Vår personal kommer inte i direktkontakt med patienten utan all samverkan sker med ansvarig sjukvårdspersonal.

För att genomföra kliniska studier krävs att vi följer både interna, internationella och av samhället uppställda krav och riktlinjer. Vi har specialutbildad personal som tillser att kunskap om dessa finns och att de efterlevs, så kallad kvalitetssäkring.

Bristol-Myers Squibb har och har haft ett mycket omfattande prövningsprogram i Sverige. Det är inte helt osannolikt att du träffar någon läkare eller person som deltar eller har deltagit i någon av våra studier. Under de gångna åren har vi kommit att samverka med fler än tusen prövare, såväl på sjukhus som vid vårdcentraler. 

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2016-03-08Ansvarig:  Annica Holmberg