Är jag i riskzonen för kolorektalcancer?

De exakta orsakerna till kolorektalcancer är okända, men vissa faktorer ger en ökad risk för
denna sjukdom. Några kända riskfaktorer är:

Adenomatösa polyper:
Polyper är små utväxter som kan förekomma inne i tjock- och ändtarm.

Kost:
Mycket tyder på att kostens innehåll har en betydelse för uppkomsten av kolorektalcancer.
Frukt och grönsaker verkar ha en positiv effekt medan en kost med mycket fett och protein men
med lite fibrer har motsatt verkan.

Ärftlighet:
Upp till 10-15% av all cancer i tjock- och  ändtarm anses vara ärftlig.

Inflammatoriska tarmsjukdomar:
Ulcerös kolit och Crohn´s sjukdom är exempel på inflammatoriska sjukdomar i tarmen. Individer som
har haft en av dessa sjukdomar, i synnerhet ulcerös kolit, har en högre risk för att utveckla
kolorektalcancer.

Ålder:
Kolorektal cancer är mycket ovanligt före 40 års ålder. Därefter ökar insjuknandet stadigt och
merparten av patienterna är över 60 år vid tid för diagnos.

Oftast ger sjukdomen diskreta symtom och cirka 20-25 % av patienterna får sin diagnos efter
akut insjuknande i blödning eller totalstopp i tarmen så kallat ileus. Blodbrist på grund av en blödande
tumör kan vara det första tecknet på en kolorektal cancer.

Symtom som bör föranleda besök hos läkare för att utesluta cancer i tarmen är blödning, diffusa
buksmärtor, diarré eller förstoppning, slem i avföringen eller andra förändringar av tarmvanorna.

Hur kan jag minimera risken?

Det gamla talesättet "förebyggande är bästa medicinen" gäller för kolorektalcancer. Studier tyder på
en koppling mellan kosten och uppkomsten av kolorektalcancer. Trots viss information om motsatsen,
tyder de flesta studier av detta ämne på att personer som äter en kost med lite fibrer och mycket
fett löper högre risk att utveckla denna sjukdom. Att äta en varierad kost som ger många
olika näringsämnen, speciellt fibrer, kan hjälpa till att minska risken för att utveckla kolorektalcancer.

Personer som tillhör familjer med ärftliga anlag för kolorektalcancer bör diskutera ett schema av
regelbundna undersökningar med sin läkare. Genom att upptäcka och ta bort polyper eller tidiga
tecken på cancer kan insjuknande i cancer förhindras eller spridning av tidig sjukdom förhindras.

Vad händer om jag ändå drabbas?

När cancer har diagnostiserats görs en bedömning av tumörens storlek och eventuell spridning av
sjukdomen. Behandlingen beror på hur pass spridd eller avancerad sjukdom patienten har. Hänsyn
tas även till patientens hälsotillstånd samt till patientens ålder.

Kirurgi
Kirurgi är den vanligaste behandlingen och i dagens läge ända möjligheten till bot.
Den sjukdomsdrabbade delen av tarmen samt omgivande vävnad tas bort. Vid tidig upptäckt av
tumören kan kirurgi vara den enda behandling som behövs.

Cytostatika
Cytostatika kallas de läkemedel som har förmåga att döda celler. Denna typ av läkemedel kan
användas på olika sätt.

Strålbehandling
Med hjälp av högenergetisk strålning kan man behandla tumörer i kolon och rektum. Ibland ges
strålning före kirurgi för att krympa tumören och göra den lättare att avlägsna eller efter kirurgi för att
minska återfall av tumören.

Ofta kombineras de olika behandlingsalternativen för att uppnå de bästa resultaten. En intensiv
forskning pågår för att finna nya och bättre sätt att behandla tumörsjukdomar.

Omfattande läkarinformation

För läkare och vårdpersonal erbjuder vi en omfattande information om bland annat forskning,
behandling, våra produkter, medicinska nyheter och direktkontakt med vår personal.

Vår läkaravdelning finns alltid lätt åtkomlig via knappen "Läkare" längst upp till höger. 

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg