Är jag i riskzonen för lungcancer?

Den vanligaste orsaken till lungcancer är tobaksrökning. Mer än 90% av de som drabbas av lungcancer är rökare. Risken för att drabbas av lungcancer minskar gradvis om man slutar röka. Risken för att utveckla lungcancer kvarstår dock. Latenstiden för tumörutveckling har visat sig vara 20-40 år.

Andra riskfaktorer är:

 • Att leva med eller arbeta med storrökare som röker mer än ett paket om dagen.
 • Arbete med exponering av asbest, uran eller andra industriföroreningar.
 • Exponering från radon.

Trots konstaterandet att riskfaktorerna har stor betydelse är det inte alla som tillhör en riskgrupp som utvecklar lungcancer.

Vid många fall av lungcancer debuterar inte tecken eller symtom förrän vid sena stadier av sjukdomen. Några symtom som kan uppstå vid lungcancer är:

 • Hosta, eventuellt blodblandad upphostning.
 • Upprepade lunginflammationer eller luftrörsinfektioner.
 • Trötthet.
 • Smärta i bröst, axel eller arm.
 • Andningssvårigheter; pipande eller väsande andning, andfåddhet.
 • Sväljningssvårigheter.
 • Heshet.
 • Aptitförlust och viktminskning.
 • Svullnad av hals eller ansikte.

Hur kan jag minimera risken?

För rökare är den bästa metoden att minska risken för lungcancer att sluta röka. För icke-rökare kan risken minskas genom att undvika situationer där det röks regelbundet.

Andra väsentliga kriterier för att upptäcka en eventuell tumör så tidigt som möjligt är:
Att vara uppmärksam på tecken och symtom som förekommer i samband med lungcancer.
Konsultera en läkare om symtom uppstår.

Vad händer om jag ändå drabbas?

Tre olika typer av behandling används vanligen vid behandling vid lungcancer:

 • Kirurgi
 • Kemoterapi
 • Strålbehandling

Omfattande läkarinformation

För läkare och vårdpersonal erbjuder vi en omfattande information om bland annat forskning, behandling, våra produkter, medicinska nyheter och direktkontakt med vår personal.

Vår läkaravdelning finns alltid lätt åtkomlig via länken "Läkare" längst upp till höger.
 
   
 

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg