Är jag i riskzonen för ovarialcancer?

Den exakta orsaken till ovarialcancer är inte känd. Vissa riskfaktorer har påvisats för sjukdomen:

 • Tidigare ovarial- eller bröstcancer hos släktingar av första graden (mor, syster eller dotter) och andra graden (farmor/mormor eller faster/moster).
 • Tidigare endometriecancer eller koloncancer i familjen.
 • Ålder över 50 år.
 • Kvinnor som inte har fött några barn.
 • Kvinnor som har fött barn sent.

Ovarialcancer har ofta inga tecken eller symptom i sina tidiga stadier. Senare under sjukdomsförloppet kan olika symptom uppkomma, bland annat:

 • Buksvullnad
 • Diffus buksmärta
 • Matsmältningssymptom (väderspänningar, magbesvär, gaser, förstoppning, aptitförlust, illamående eller kräkningar)
 • Ökad eller minskad vikt
 • Vattenkastning onormalt ofta
 • Trötthet

Hur kan jag minimera risken?

För närvarande finns inga lämpliga tester att användas vid screening för att tidigt påvisa ovarialcancer. Visa åtgärder kan dock vidtas för att bidra till förebyggande och tidig upptäckt av sjukdomen:

 • Kvinnor bör genomgå regelbundna gynekologiska kontroller.
 • Att minska antalet gånger som ägg frisätts från ovariet förefaller minska risken för ovarialcancer.
 • Att använda p-piller och att få ett eller flera barn kan därför vara gynnsamt som förebyggande åtgärder.
 • Kvinnor som vill ha barn; gravida före 35 års ålder.

Vad händer om jag ändå drabbas?

Två typer av behandling kan användas för ovarialcancer:

Kirurgi är den enda behandlingen som ensamt kan ge bot vid ovarialcancer.
Cytostatika kan ges efter operation för att förhindra återfall av sjukdomen eller om patienten har spridd sjukdom vid diagnos för att förlänga överlevnad och lindra symtom.

Vilken behandling som är bäst för varje enskild patient beror dels på vilken typ av cancer patienten har, vilket stadium sjukdomen befinner i samt patientens ålder och eventuella andra sjukdomar.

Omfattande läkarinformation

För läkare och vårdpersonal erbjuder vi en omfattande information om bland annat forskning, behandling, våra produkter, medicinska nyheter och direktkontakt med vår personal.

Vår läkaravdelning finns alltid lätt åtkomlig via knappen "Läkare" längst upp till höger.
 
   
 

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg