Immunterapi

Många nya och intressanta cancerbehandlingar är under utveckling för framtiden. Så kallad biologisk behandling är en sådan. Forskarna studerar möjligheterna att genom att på olika vis, via kroppens immunsystem, attackera cancerceller. Forskningen pekar på att cancer kan utvecklas om kroppens naturliga försvar på något sätt är defekt. Immunoterapi eller biologisk terapi används idag för att reparera och stärka kroppens egna immunsystem och på så sätt förgöra cancern.

Vad är immunterapi?
Vita blodkroppar är en viktig del av vårt immunsystem. De attackerar och förgör bakterier, virus, cancerceller och andra främmande ämnen som utgör ett hot för kroppen. Denna process, eller kamp, kallas immunsvar. I och med att immunsvaret startar, producerar de vita blodkropparna antikroppar och en mängd olika proteiner som alla går under beteckningen biologiska respons modifierare. I immunterapi använder man sig sådana proteiner. Dessa kan idag tillverkas i laboratorier så att de blir kopior av de
som produceras i kroppen. Vid behandling får patienten stora doser av dessa ämnen i olika kombinationer.

Hur fungerar immunterapi?
De olika proteinerna fungerar på olika sätt. Några sätt kan vara:

  • Att förstärka immunförsvaret
  • Att förhindra reaktioner som tillåter tillväxt av cancerceller att uppstå
  • Hjälpa immunförsvaret att fokusera på cancerceller
  • Stimulera cancerceller att bete sig som normala celler
  • Förhindra den process som gör att normala celler förvandlas till cancerceller
  • Förhindra cancerceller att sprida sig i kroppen
  • Hjälpa friska celler reparera skador som uppstår efter kemoterapi och
    strålbehandling
Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg