Kemoterapi

Alla hör mycket om kemoterapi och många oroas över eventuella biverkningar av behandlingen. Kunskapen om vilka cytostatika som har bästa effekten och hur de kan kombineras med andra behandlingar förbättras ständigt. Även kunskapen om hur man förebygger och lindrar biverkningar har förbättrats och de läkemedel som används för ändamålet är mer effektiva. Vi ger här en kort förklaring som förhoppningsvis kan ge svar på några frågor.

Vad är kemoterapi?
Kemoterapi eller cytostatika är behandling mot cancer. Kemoterapi kan användas för att bota cancer, krympa tumörer före kirurgi eller strålbehandling, förhindra spridning av cancerceller, för att åstadkomma symtomlindring och kontroll av tumörtillväxt när bot inte är möjlig.

Vissa cytostatika kan tas via munnen i form av tabletter, kapslar eller vätska. Vanligen ges läkemedlen genom injektion i en ven. Ibland kan kirurgen operera in en liten dosa under huden (subkutan venport) genom vilken man kan ge injektionerna. Läkemedlen går ut i blodcirkulationen och transporteras runt i kroppen till de platser där cancercellerna finns, för att förstöra dem.

I många fall ges kombinationer av cytostatika då det ger bättre effekt än ett ämne ensamt. Varje ämne verkar på specifika och olika sätt för att attackera cancerceller och stoppa tillväxten. Hur länge behandlingen varar varierar beroende på typ av cancer, hur medlen används och hur kroppen reagerar. Några medel ges under en viss tidsperiod med viloperioder mellan för att patienten ska kunna hämta sig från biverkningarna. Behandlingen kan pågå under många månader. Varje enskild behandling kan ta från 5-10 minuter upp till flera timmar eller dagar beroende på typ av läkemedel och om man ska ge flera läkemedel efter varandra.

Biverkningar av kemoterapi
Biverkningarna av kemoterapi och graden av dem varierar mellan olika patienter. Om en patient upplever en särskild biverkning beror på vilket eller vilka cytostatika och vilken dos som ges men även hur den enskilde individen reagerar på medlen. De vanligast biverkningarna av kemoterapi är illamående och kräkningar, håravfall, trötthet och orkeslöshet, försämrade blodvärden, ökad mottaglighet för infektioner, blödningar och blåmärken. Det är viktigt att vara informerad om vilka biverkningar som eventuellt kan uppstå. Genom att vara informerad och förberedd är det lättare att klara av att hantera dem. Medicinering, näringsrik kost, avslappningsövningar mm kan hjälpa till inför och under behandlingarna.Vanligtvis förbereds patienten inför behandlingen på olika sätt. Olika läkemedel mot till exempel illamående ges i förebyggande syfte.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg