Strålbehandling

Vad är strålbehandling?
Vid strålbehandling används högenergetisk röntgenstrålning, elektronstrålning och radioaktiva ämnen (isotoper) för att förstöra vissa cancerceller eller hindra dem att växa till och fortsätta dela sig vilket leder till att tumörens tillväxt saktar av. Strålbehandling kan också ges för att minska symtom som smärta. För vissa patienter är strålbehandling den enda behandlingen. Andra patienter får strålbehandling i kombination med kemoterapi och/eller kirurgi.

Som förberedelse inför strålbehandlingen genomgår patienten en datortomografi. Den bildinformation läkaren får ligger till grund för att skapa en behandlingsplan. En behandlingsplan är en slags karta eller beskrivning över exakt hur man ska strålbehandla för att komma åt tumören (ge maximal stråldos) men skydda (minimera stråldosen) så mycket som möjligt av frisk vävnad. Ofta får patienten av den orsaken behandling från flera håll. Varje behandling tar endast en eller ett par minuter.

Extern strålbehandling
Det är den vanligaste formen av strålbehandling. Högenergetisk röntgenstrålning eller elektronstrålning framkallas från en maskin, och riktas mot tumörområdet. Strålarna känns inte och syns inte. Vanligtvis ges extern strålbehandling fem dagar i veckan, en eller två gånger om dagen. Behandlingen pågår oftast i några veckor.

Lokoregional strålbehandling/Brachyterapi
Det är ett sätt att i vissa fall kunna ge en mycket koncentrerad stråldos direkt till en tumör, till exempel istället för en operation. Det finns olika sätt att ge intern strålbehandling. Ett sätt är att injicera radioaktiva isotoper till exempel radioaktivt guld eller jod. Man kan också placera små radioaktiva implantat direkt i tumören. Dessa får ligga kvar under några dagar. Ibland kan också tunna rör med radioaktiva isotoper kirurgiskt träs genom tumören för att uppnå en koncentrerad effekt i själva tumören.

Biverkningar av strålbehandling
Eventuella biverkningar av strålbehandling varierar beroende på var på kroppen behandlingen sker och hur mycket behandling patienten får. De vanligaste biverkningarna är hudreaktioner och trötthet. Om patienten behandlas över buken kan illamående, kräkningar och diarré uppstå. Behandling över munhåla och svalg kan ge torra slemhinnor lokalt och svårigheter att svälja. Sjuksköterskorna som arbetar med strålbehandlingen har stor kunskap i att ge råd och hjälpa till att minimera dessa biverkningar.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg