Hur behandlas bröstcancer?

Fyra typer av behandling kan användas vid bröstcancer: Bröstcancer

  •          Kirurgi
  •          Strålbehandling
  •          Cytostatikabehandling
  •          Hormonbehandling

Att avgöra vilken behandling som är bäst beror på typen och stadieindelningen av bröstcancern, såväl som patientens ålder och hälsotillstånd. I de flesta fall utförs först en av fyra typer av kirurgi:

Lumpektomi (avlägsnande av knöl)är en operation där endast en knöl i bröstet tas bort. De flesta kirurger tar också bort några lymfkörtlar för att undersöka om det finns cancerceller. Lumpektomi följs vanligen av strålbehandling.

Partiell mastektomi avlägsnar cancerknölen, en del av den omgivande vävnaden och beklädnaden
över bröstmuskeln. Vanligen avlägsnas några av lymfkörtlarna under armen för att testa för cancer. Strålbehandling ges vanligen efter en partiell mastektomi.

Enkel, eller total mastektomi, avlägsnar hela bröstet. I vissa fall tas lymfkörtlarna under armen bort.

Modifierad radikal mastektomi är en operation som tar bort hela bröstet, vissa av lymfkörtlarna
under armen och beklädnaden över bröstmusklerna.

En radikal mastektomi är en form av kirurgi som numera inte används ofta, eftersom kunskapen
om bröstcancer har ökat och mammografi finns tillgängligt. Denna operation omfattar avlägsnande
av hela bröstet, bröstmusklerna och alla lymfkörtlar under armen. Den används bara när tumören har spridit sig till bröstmusklerna.

Eftersom bröstcancerbehandling är ett ständigt expanderande fält, kan patienter erbjudas delta i kliniska prövningar eller forskning med nya läkemedelskombinationer eller operationer som används mot
sjukdomen. Kvinnan kan diskutera detta med läkaren. Det är ALLTID frivilligt att delta i forskning och om man tackar nej får man ändå bästa kvalité på behandling och omhändertagande. En behandlingsplan för bröstcancer utformas vanligen med användning av sjukdomens stadieindelning. Frågorna kring den bästa strategin för att behandla bröstcancer kan vara mycket komplicerade. Följ denna länk för mer
detaljerade beskrivningar av aktuella behandlingsstrategier.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg