Aktuella behandlingsstrategier

Aktuella behandlingsstrategier framgår av regionala vårdprogram.
Dessa överensstämmer väl med de riktlinjer som NCI
(National Cancer Institute) har givit ut. Dock kan vissa mindre Träd
regionala skillnader förekomma.

Stadium 0
Duktalkarcinom in situ
- Enkel mastektomi
- Partiell mastektomi med strålbehandling
- Klinisk prövning: Lumpektomi följt av strålbehandling med eller
   utan hormonbehandling

Lobulärkarcinom in situ (LCIS)
LCIS är inte bröstcancer, men kvinnor med LCIS har en ökad risk för att utveckla invasiv cancer i framtiden. Därför rekommenderas:

    · Biopsi för att diagnosticera LCIS, följt av regelbundna undersökningar och årliga
      mammografier
    · Avlägsnande av båda brösten som förebyggande behandling
    · Deltagande i kliniska prövningar kan vara en möjlighet

Stadium I
    · Lumpektomi eller partiell mastektomi, följt av strålbehandling
    · Enkel mastektomi eller modifierad radikal mastektomi
    · Ytterligare terapi efter kirurgi
       - Cytostatikabehandling
       - Hormonterapi

Stadium II
    · Lumpektomi eller partiell mastektomi, följt av strålbehandling
    · Total mastektomi eller modifierad radikal mastektomi
    · Ytterligare terapi efter kirurgi
       - Cytostatikabehandling med eller utan hormonterapi
        - Enbart hormonterapi
    · Deltagande i kliniska prövningar kan vara en möjlighet

Stadium III A
    · Modifierad radikal mastektomi eller radikal mastektomi, följt av strålbehandling och  
      cytostatikabehandling med eller utan hormonterapi
    · Deltagande i kliniska prövningar kan vara en möjlighet

Stadium III B
    · Biopsi följt av strålbehandling
    · Mastektomi följt av strålbehandling
    · Cytostatikabehandling före kirurgi och strålbehandling
    · Hormonterapi
    · Deltagande i kliniska prövningar kan vara en möjlighet

Stadium IV
    · Strålbehandling
    · Mastektomi för att minska symptomen
    · Hormonterapi
    · Cytostatikabehandling
    · Deltagande i kliniska prövningar kan vara en möjlighet

Inflammatorisk bröstcancer behandlas som bröstcancer i stadium IIIB eller IV. Terapin består av en kombination av hormon-, strålnings- och cytostatikabehandling. En mastektomi kan också utföras.

Om bröstcancern återkommer, kan behandlingen inkludera:
    · Hormonterapi
    · Kirurgi och/eller strålbehandling om cancern återkommer på ett ställe
    · Strålbehandling för att lindra smärta
    · Cytostatikabehandling

Bröstrekonstruktion, eller kosmetisk kirurgi, som ger en mer naturlig kontur till bröstområdet efter kirurgiskt avlägsnande av vävnad, finns tillgänglig för både män och kvinnor. Även om  operationstyperna inte diskuteras på denna webbplats om bröstcancer, skall de som genomgår bröstcancerkirurgi diskutera det med sina läkare.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg