Vad innebär stadieindelning av bröstcancer?

Stadieindelning är ett system för att avgöra hur mycket cancer en
patient har och hur långt den har spridit sig. Beslut om hur cancern
skall behandlas grundas på stadieindelningssystemet. Följande stadier
har definierats för bröstcancer: Bröstcancer

Stadium 0 
Duktal- eller lobulärkarcinom in situ eller Pagets sjukdom utan tecken
på tumör

Stadium I 
Tumör upp till 2 cm i diameter, utan spridning till lymfkörtlar eller andra organ

Stadium II - Ett stadium indelat i två kategorier
Stadium IIA: Tumör upp till 2 cm som har spridits till förskjutningsbara lymfkörtlar i armhålan;
Tumör 2-5 cm utan lymfkörtelspridning; Cancerceller i lymfkörtlar under armen, men ingen tumör

Stadium IIB: Tumör 2-5 cm med spridning till förskjutningsbara lymfkörtlar men inte till andra organ;
Tumör större än 5 cm utan spridning till lymfkörtlar eller andra organ

Stadium III - Ett stadium indelat i två kategorier
Stadium IIIA: Tumör upp till 2 cm med spridning till fixerade lymfkörtlar;
Tumör 2-5 cm med spridning till fixerade lymfkörtlar;
Tumör större än 5 cm med spridning till förskjutningsbara lymfkörtlar;
Tumör större än 5 cm med spridning till fixerade lymfkörtlar;
Cancerceller i fixerade lymfkörtlar, men ingen tumör

Stadium IIIB: Tumör av vilken storlek som helst med spridning till lymfkörtlar och till bröstkorgsväggen eller huden; Tumör av vilken storlek som helst med spridning till lymfkörtlar längs bröstbenet

Stadium IV 
Tumör av vilken storlek som helst med spridning till lymfkörtlar och till andra platser.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg