Frågor som ofta ställs om bröstcancer

Vilka symptom skall jag vara vaksam på?

I sina tidiga stadier behöver bröstcancer inte orsaka några symptom. Breast
Symptom som du skall vara vaksam på inkluderar dock:

 • En knöl eller förtjockning i eller nära bröstet
 • En förändring av storleken eller formen på ett bröst jämfört
  med det andra
 • Ömhet eller vätskeutsöndring från bröstvårtan
 • En förändring av bröstvårtan (gropighet eller inåtvändhet)
 • En förändring av hudens färg eller struktur

Bröstsmärta är ett ovanligt symptom på tidig bröstcancer och ses oftare vid godartad sjukdom. Besök din läkare om du lägger märke till någon av dessa förändringar. Kom ihåg att de flesta knölar inte är cancer, men bara din läkare kan avgöra detta helt säkert.

Löper jag risk för att utveckla bröstcancer?

De flesta kvinnor som får bröstcancer har inte någon av de riskfaktorer som påvisats för sjukdomen. Din risk för att utveckla bröstcancer är dock större om du:

 • Är äldre än 40 år
 • Har en förstagrads-släkting (mor, syster, dotter) med bröst- eller äggstockscancer
 • Började menstruera före 12 års ålder
 • Gick in i menopaus efter 55 års ålder
 • Aldrig har varit gravid eller blev gravid efter 30
 • Har haft vissa typer av godartad bröstsjukdom
 • Är överviktig

Om du har någon av dessa riskfaktorer, diskutera dem med din hälsovårdspersonal och fortsätt med dina bröstundersökningar och planerade mammografier.

Vad kan jag göra för att minska min risk för bröstcancer?

Oavsett om du har eller inte har någon av dessa riskfaktorer,så är det bästa sättet att minimera risken för utvecklingen av bröstcancer tidig upptäckt.

 • Regelbundna bröst undersökningar. 
 • Regelbundna mammografiundersökningar enligt vårdprogram.

Vad skall jag göra om jag upptäcker en knöl i bröstet?

Det är normalt att bli oroad om du upptäcker en knöl i bröstet. Först och främst, undersök även samma område i det andra bröstet. Ofta kan den normala bröstvävnaden göra att brösten känns knöliga eller ojämna. Att undersöka båda brösten kan hjälpa dig att känna igen dessa normala ojämnheter.

Även om de flesta bröstknölar inte är cancer, bör du uppsöka din doktor om du upptäckt en ny knöl.

Är en lumpektomi lika effektiv som total mastektomi att avlägsna en cancer?

Lumpektomi och andra bröstsparande kirurgiska behandlingar är lämpliga till de flesta stadium I och stadium II cancerpatienter.I kombination med strålterapi erbjuder bröstbevarande kirurgi samma överlevnadsfördelar och återfallsfrekvens som total mastektomi och betraktas nu som den gängse behandlingen till dessa typer av bröstcancer.


Jag har hört att kvinnor som har haft bröst- eller ovarialcancer i släkten har ökad risk för ovarialcancer på grund av BRCA1 och BRCA2 generna. Vad är de för något?

BRCA1 och BRCA2 (BRöstCAncer 1 och 2) generna antas orsaka nästan alla fall av familjär (genetisk) ovarialcancer och ungefär hälften av alla fall av familjär bröstcancer.

Dessa gener producerar ett ämne som fungerar som en cancerbekämpande substans. De flesta människor har två normala kopior av var och en av dessa gener (en från varje förälder) och tillverkar tillräckliga mängder av detta ämne för att skydda dem från att utveckla cancer. Vissa kvinnor har emellertid en defekt i en kopia av sina BRCA1 eller BRCA2 gener och tillverkar därför inte tillräckligt mycket av det cancerbekämpande ämnet. Detta leder till att de får högre risk för att utveckla bröst- eller ovarialcancer.

Om bröst- eller ovarialcancer har förekommit i din släkt är din risk för att utveckla ovarialcancer fortfarande liten. Eftersom du dock kan ha en ökad risk, kan din läkare rekommendera specialtester som kan vara till hjälp för att upptäcka tidig ovarialcancer. Även om det finns ett test för att ta reda på om du har en defekt BRCA1 eller BRCA2 gen, rekommenderas inte detta test rutinmässigt.  

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg