Visste du att?
 • Idag kommer en av åtta kvinnor att utveckla bröstcancer någon gång
  under sin livstid. Kom dock ihåg att detta grundar sig på Bröstcanceren livstid på 90 år.

 • År 2004 kommer invasiv bröstcancer att diagnostiseras hos drygt
  5 800 svenska kvinnor.

 • Enligt (Socialstyrelsens statistik), kommer ungefär 1 800 svenska kvinnor
  att dö i sjukdomen under år 2004.

 • Knappt 40 nya fall av bröstcancer kommer att diagnostiseras hos svenska män under år 2004.

 • Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor.

 • Bröstcancer är den enskilt vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i åldersgruppen 45-54 år.

 • Enligt de senast tillgängliga uppgifterna kommer ungefär 84% av alla kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer (alla stadier sammantagna) att leva fem år efter diagnosen. Eftersom dessa siffror grundar sig på statistik över patienter som diagnostiserades och behandlades för minst åtta år sedan, så avspeglar de inte helt de allra senaste framstegen inom behandlingen.
Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg