Är ovarialcancer ärftligt?

BRCA1 och BRCA2 (BRöstCAncer 1 och 2) är gener som antas
orsaka nästan alla fall av familjär (genetisk) ovarialcancer och
ungefär hälften av all ärftlig bröstcancer.

Dessa gener producerar ett ämne som fungerar som en Kvinna
cancerbekämpande substans. De flesta människor har två normala
kopior av var och en av dessa gener (en från varje förälder) och
tillverkar tillräckliga mängder av detta ämne för att skydda dem från
att utveckla cancer. Vissa kvinnor har emellertid en defekt i en kopia
av sina BRCA1 eller BRCA2 gener och tillverkar därför inte tillräckligt
mycket av det cancerbekämpande ämnet. Detta leder till att de får
högre risk för att utveckla bröst- eller ovarialcancer.

Om bröst- eller ovarialcancer har förekommit i din släkt är din risk för
att utveckla ovarialcancer fortfarande liten. Eftersom du dock kan ha
en ökad risk, kan din läkare rekommendera specialtester som kan
vara till hjälp för att upptäcka tidig ovarialcancer. Även om det finns
ett test för att ta reda på om du har en defekt BRCA1 eller BRCA2 gen,
rekommenderas inte detta test rutinmässigt.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg