Hur diagnostiseras ovarialcancer?

Gynekologisk undersökning
En palpation av organen i buken är det första steget i en utredning av en eventuell tumör i ovariet. Små tumörer kan inte dock inte upptäckas vid denna undersökning varför kompletterande undersökningar oftas görs.

Röntgen- och andra bildundersökningar, inkluderande:

  • Vaginalt ultraljud
  • Datortomografi
  • Magnetkamera

Blodprover
Serummarkörer ex. CA-125, LDH, HCG och AFP är ämnen som utsöndras från tumörceller och som på så vis talar om att det föreligger en malign sjukdom.

Kirurgi

  • Laparotomi eller öppen bukoperation görs då man har diagnostiserat en tumör och för att ta bort tumören samt kartlägga utbredningen av sjukdomen vilket är viktigt inför planering av behandling.

Inför planering av behandlingen av tumören görs ytterligare undersökningar för att utesluta spridning till lymfkörtlar och till andra organ. Dessa undersökningar kan t ex vara:

  • Röntgen av lunga, bröstkorg och skelett
  • Undersökning av lymfkörtlar

Informationen från dessa undersökningar hjälper läkarna att avgöra vilket stadium cancern befinner sig i och det bästa sättet att behandla den.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg