Vad betyder stadieindelningen av ovarialcancer?

Liksom vid all annan cancer är behandlingen beroende av hur spridd
sjukdomen är vid diagnosen. Behandling föregås därför alltid av en
noggrann utredning av patienten. Träd

Ovarialcancer delas in i stadie I-IV enligt nedanstående kriterier.

Stadium I: 
Cancer finns i det ena eller båda ovarierna (tidigt stadium)

Stadium II
Cancer finns i det ena eller båda ovarierna och har även spridit sig
till andra platser i bäckenområdet (tidigt stadium)

Stadium III
Cancer finns i det ena eller båda ovarierna och har spridit sig till lymfkörtlar eller
andra kroppsdelar i buken, såsom ytan på levern eller tarmarna (avancerat
stadium)

Stadium IV
Cancern involverar det ena eller båda ovarierna samt regionala lymfkörtlar
och/eller i levervävnaden eller har spridit sig utanför buken till avlägsna organ
(avancerat stadium)

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg