Vad är ovarialcancer?

Det finns tre typer av ovarialcancer beroende av vilken typ av
celler som är engagerade. Cirka 90% av all ovarialcancer utgår
från ovariernas hölje, eller epitel och kallas därför epiteliala
ovarialtumörer. Merparten av dessa tumörer är invasiva och
kan spridas till andra organ i kroppen. Uttrycket ovarialcancer
syftar oftast på denna typ av cancer. Kvinna

De två andra tumörtyperna är germinalcellscancer och stromatumörer.
Germinalceller är celler som finns i ovariet och ger upphov till äggen.
Stromat är den bindväv som finns i ovariet och den producerar 
hormoner. Embryonalcells- och stromatumörer utgör var och en cirka
5 procent av all ovarialcancer.

Ovarialtumörer växer snabbt, men de orsakar vanligen mycket vaga
symtom. Ovarialcancer sprider sig vanligen inne i bukhålan under
sjukdomens tidiga fas. Maligna celler kan invadera levern,  magsäcken
och/eller mellangärdet. Senare i sjukdomen  kan cancern spridas genom lymfkörtlarna och blodet till andra delar av kroppen, inklusive lungorna och hjärnan. Vid tidpunkten för diagnos har endast en tredjedel av patienterna cancer som är begränsad till ovarierna och bäckenområdet. 

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg