Frågor som ofta ställs om ovarialcancer

Vilka symptom skall jag vara uppmärksam på?
Ovarialcancer har ofta inga tecken eller symptom i sina tidiga stadier. Senare under sjukdomsförloppet kan olika symptom uppkomma, bland annat:

  • Buksvullnad
  • Diffus buksmärta
  • Matsmältningssymptom (väderspänningar, magbesvär, gaser, förstoppning, aptitförlust, illamående eller kräkningar)
  • Ökad eller minskad vikt
  • Vattenkastning onormalt ofta
  • Trötthet

Många av dessa symptom kan uppkomma vid andra sjukdomar och hos kvinnor som inte har ovarialcancer. Om du emellertid har något av dessa symptom regelbundet bör du uppsöka din läkare.

Hur kan jag minska min risk för ovarialcancer?
Även om det inte finns några pålitliga tester för att screena alla kvinnor för ovarialcancer, kan regelbundna gynekologiska kontroller som inkluderar bäckenundersökningar vara till hjälp för tidig upptäckt. Förebyggande åtgärder som har föreslagits för att minimera risken för att utveckla ovarialcancer inkluderar:

  • Användning av p-piller
  • Graviditet, speciellt före 35 års ålder 

Alla som löper hög risk för att utveckla ovarialcancer på grund av att sjukdomen har förekommit i släkten bör diskutera detta med sin läkare. Han eller hon kan rekommendera ytterligare åtgärder som kan vidtas.

Jag har hört att kvinnor som har haft bröst- eller ovarialcancer i släkten har
ökad risk för ovarialcancer på grund av BRCA1 och BRCA2 generna. Vad är de för något?

BRCA1 och BRCA2 (BRöstCAncer 1 och 2) generna antas orsaka nästan alla fall av familjär (genetisk) ovarialcancer och ungefär hälften av alla fall av familjär bröstcancer.

Dessa gener producerar ett ämne som fungerar som en cancerbekämpande substans. De flesta människor har två normala kopior av var och en av dessa gener (en från varje förälder) och tillverkar tillräckliga mängder av detta ämne för att skydda dem från att utveckla cancer. Vissa kvinnor har emellertid en defekt i en kopia av sina BRCA1 eller BRCA2 gener och tillverkar därför inte tillräckligt
mycket av det cancerbekämpande ämnet. Detta leder till att de får högre risk för att utveckla bröst- eller ovarialcancer.

Om bröst- eller ovarialcancer har förekommit i din släkt är din risk för att utveckla ovarialcancer fortfarande liten. Eftersom du dock kan ha en ökad risk, kan din läkare rekommendera specialtester som kan vara till hjälp för att upptäcka tidig ovarialcancer. Även om det finns ett test för att ta reda på om du har en defekt BRCA1 eller BRCA2 gen, rekommenderas inte detta test rutinmässigt.

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg