Visste du att? 

  • Ungefär en kvinna av 55 kommer att få ovarialcancer någon gång under sin livstid.


  • Man uppskattar att cirka 800 nya fall av ovarialcancer kommer att diagnostiseras i Sverige under 2004.

  • Ovarialcancer svarar för 4% av all cancer hos kvinnor

  • Ovarialcancer ligger på delad femte plats med maligna melanom vad gäller antalet nya cancerfall hos kvinnor. Den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor är livmodercancer (endometriecancer).

  • Genomsnittsåldern för att utveckla ovarialcancer är 57 år.

  • Över 70% av alla kvinnor med ovarialcancer kommer inte att bli diagnostiserade förrän sjukdomen har spridits utanför ovariet. Huvudorsaken till detta faktum är att symptomen på tidig ovarialcancer är diffusa och kan likna andra vanliga medicinska problem.

  • Sammantaget överlever 76% av patienterna med ovarialcancer längre än ett år efter diagnos; nästan hälften överlever längre än fem år.

  • Om ovarialcancer diagnostiseras och behandlas innan den har spridit sig utanför ovariet är femårsöverlevnaden 93%. Tyvärr upptäcks bara omkring en fjärdedel av alla ovarialcancerfall på detta tidiga stadium.
Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg