Hur behandlas kolorektalcancer?

När cancer har diagnostiserats görs en bedömning av tumörens storlek och eventuell spridning. av sjukdomen. Via vävnadsprov taget vid rekto/koloskopi eller i samband med operation ser man om
tumören har växt genom tarmens slemhinna och muskellager. Man kontrollerar vidare om spridning av maligna celler skett till lymfkörtlar samt om det finns dottertumörer eller sk metastaser. Tumörer indelas i
stadium 0 till IV.

Stadium 0:
Lokal tumör som bara omfattar slemhinnan

Stadium I:
Tumören växer igenom slemhinnan till andra vävnadslager

Stadium II:
Tumören växer igenom alla lager av kolon

Stadium III:
Tumören växer igenom kolon och sprider sig till lymfkörtlarna närliggande vävnad

Stadium IV:
Tumören har spritt sig till angränsande eller andra organ i kroppen

Behandlingen beror på hur pass spridd eller avancerad sjukdom patienten har.
Hänsyn tas även till patientens hälsotillstånd samt till patientens ålder.

Kirurgi
Kirurgi är den vanligaste behandlingen och i dagens läge ända möjligheten till bot. Den sjukdomsdrabbade delen av tarmen samt omgivande vävnad tas bort. Vid tidig upptäckt av tumören kan kirurgi vara den enda behandling som behövs. Prov för mikroskopisk undersökning tas från närliggande vävnad och lymfkörtlar för att utesluta spridning av tumören. Om tecken till spridning av tumören finns kan ytterligare behandling bli nödvändig.

Om tumören sitter i rektum, ändtarmen, eller engagerar en stor del av tarmen kan man behöva lägga en så kallad kolostomi. I folkmun även kallat "påse på magen". Detta är en öppning, ett stoma, genom bukväggen så att avföring kan lämna kroppen den vägen. En speciell påse används för att täcka stomat och samla in avföring. När tarmen har läkt, kan läkaren åter koppla samman tarmslyngorna och
stänga igen öppningen i bukväggen. Tarmfunktionen återgår snart till den normala. Kolostomier blir permanenta endast hos cirka 15% av patienterna med kolorektalcancer, vanligast när tumören uppstått i rektum.

Cytostatika
Cytostatika kallas de läkemedel som har förmåga att döda celler. Denna typ av läkemedel kan användas på olika sätt.

Adjuvant behandling ges efter kirurgi då all synlig tumör är borta och omkringliggande vävnad ser ut att vara fri från tumörceller men man vill förhindra att eventuella kvarvarande cancerceller överlever.

Palliativ (understödjande) behandling med cytostatika ges om tumören inte kunnat avlägsnats helt genom operation för att döda resterande cancerceller samt lindra eventuella symtom. Cytostatika kan även användas att minska tumörens storlek innan operationen.

Cytostatika ges i omgångar eller "kurer". Det finns olika typer av läkemedel med varierande doseringar och behandlingsintervall beroende på typ av läkemedel och dess olika biverkningar.

Mellan behandlingsperioderna ges patienten tillfälle till att återhämta sig från eventuella biverkningar. Utvärdering av behandlingens effekt på patientens tumör görs regelbundet och behandling ges så länge patienten har nytta av det. Cytostatika har hittills givits främst i form av en injektion i en blodåder men i framtiden kommer fler läkemedel att kunna ges i form av tabletter eller kapslar.

Patienterna kan få sin cytostatikabehandling på sjukhusets öppenvårdsmottagning eller i hemmet. Ibland, beroende på patientens tillstånd, kan inläggning på sjukhuset bli nödvändigt.

Strålbehandling
Med hjälp av högenergetisk strålning kan man behandla tumörer i kolon och rektum. Ibland ges strålning före kirurgi för att krympa tumören och göra den lättare att avlägsna eller efter kirurgi för att minska återfall av tumören. Liksom cytostatika kan strålning också användas för att lindra symptom hos patienter vars cancer inte går att avlägsna helt. Patienterna behandlas vanligen med
strålbehandling som öppenvårdspatienter på sjukhus eller klinik fem dagar i veckan under några veckor.

Ofta kombineras de olika behandlingsalternativen för att uppnå de bästa resultaten. En intensiv forskning pågår för att finna nya och bättre sätt att behandla tumörsjukdomar.                                                                                             

Vad är egentligen cancer

Vad är egentligen cancer?

I Ung Cancers senaste film får du svar på viktiga frågor om cancer.

Se filmen här.

Push - Martin

Fråga Doktorn

Fråga Doktorn ger dig svar på dina frågor om cancer 

Gå till Fråga Doktorn om cancer

Second Opinion

Second opinion

Lär dig mer om din rätt till en andra medicinsk bedömning, en så kallad second opinion.

Läs mer

Din berättelse

Din berättelse

Vi vill gärna ta del av din personliga historia om hur det är att leva med cancer.

Skicka in din egen berättelse

Senast uppdaterad:  2017-04-03Ansvarig:  Annica Holmberg