Övriga produkter

Azactam
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information. 

Baraclude
Tabletter
Bipacksedel

Oral lösning
Bipacksedel

Biklin
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Fungizone
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Kenacort-T
Injektionsvätska 10 mg/ml
Bipacksedel

Injektionsvätska 40 mg/ml
Bipacksedel

Din sjukdom

Din sjukdom

Lär dig mer om din sjukdom; om symptom, diagnos, behandling och mycket mer.

Cancer

Hepatit C

Hiv

Hjärt-kärlsjukdom

Reumatism

Senast uppdaterad:  2016-12-01Ansvarig:  Annica Holmberg