Övriga produkter

Azactam
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information. 

Baraclude
Tabletter
Bipacksedel

Oral lösning
Bipacksedel

Biklin
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Fungizone
Det finns ingen godkänd bipacksedel för läkemedlet. Läkemedlet ges enbart av sjukvårdspersonal, som kan lämna närmare information.

Kenacort-T
Injektionsvätska 10 mg/ml
Bipacksedel

Injektionsvätska 40 mg/ml
Bipacksedel